Prospectus

nl en

Leren en instructie 1

Course
2015-2016

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De student heeft kennis van en inzicht in de theorie en praktijk over klassenmanagement, algemene didactiek en schoolorganisatie.

Beschrijving

Leren en instructie 1 staan theorieën op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek en schoolorganisatie centraal. Deze theorieën worden in supervisiebijeenkomsten verbonden met de onderwijspraktijk van de studenten.

Werkvorm

Hoorcollege, werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

  • Tentamen: aan de hand van een aantal casussen wordt getoetst of de student theorie kan gebruiken bij het analyseren van de onderwijspraktijk

  • Video-analyse regisseur (hierbij worden de rubrics professional, regisseur en vakdidacticus gebruikt)

Literatuur

  • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2012 (derde druk), ISBN 9789001815448

  • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, 2013 (tweede druk), ISBN 9789046903544

  • Reader ‘Leren en Instructie’

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster