Prospectus

nl en

Global Connections

Course
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen

Beschrijving

Dit hoorcollege bouwt voort op de algemene kennis van historische ontwikkelingen opgedaan in het eerste jaar. Nu staan echter de historische verbindingen centraal zoals ontstaan door de circulatie van mensen, goederen en ideeën. We stellen ons de vraag hoe een steeds groter en intensiever web van interregionale verbindingen van invloed is geweest op de sociale, economische en culturele geschiedenis van regionale beschavingen en van de wereld in het algemeen. De chronologische ontwikkelingen zullen worden verduidelijkt aan de hand van geografische condities (longue durée) en theoretische modellen (globalisering). Studenten krijgen in dit college inzicht in processen van regio-overstijgende sociale, economische en culturele interactie en de manier waarop deze processen kunnen worden bestudeerd.

 1. Inleiding: Theorie – Leo Lucassen
  1. Inleiding: Infrastructuur – Jos Gommans

Deel 1: Metropolitan Webs: Middellandse Zeegebied en Eurazië

 1. De Hellenistische wereld en het Romeinse rijk – Luuk de Ligt
  1. De stepperijken van Eurazië – Peter Hoppenbrouwers
  2. Zuid-Europa en het Nabije Oosten tijdens en na de Kruistochten – Peter Hoppenbrouwers

Deel 2: Cosmopolitan Webs: Catia Antunes en Jos Gommans

 1. Mensen: Migraties van handelaren, kolonisten en slaven
  1. Goederen: Handelscontacten tussen de Amerika’s, Afrika en Azië
  2. Ideeën: Verbreiding van kennis en religies (Christendom en Islam) via hoven en netwerken

Deel 3: Global Web – Leo Lucassen

 1. Mensen: Migraties wereldwijd vanaf de vroege 19e eeuw

  1. Goederen: Economische Globalisering
  2. Ideeën: Globalisering van politieke ideologieën en supranationale instituties en staatsvormen
 2. Conclusie – Leo Lucassen & Jos Gommans

Leerdoelen

De student heeft aanvullende algemene diachrone kennis van een hoofdonderdeel-overschrijdend thema,

 • kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop in het bijzonder op het terrein van de theorie en de infrastuctuur van globaliseringsprocessen

 • kennis van en inzicht in de circulatie van mensen, goederen en ideeën van ca. 300 voor Christus tot heden

 • kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen die als resultaat van globaliseringsprocessen kunnen worden aangeduid

De student kan

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Bestuderen van de verplichte wekelijkse literatuur: 92 uur

 • Voorbereiding tentamen: 20 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen worden getoetst via een schriftelijk tentamen (in twee delen) met korte open (invul)vragen

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van twee deelcijfers.

Herkansing
Voor de herkansing worden de deeltoetsen gebundeld.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Powerpoints van de hoorcolleges

 • Proeftentamen

Literatuur

J.R. McNeill & William H. McNeill, The Human Web: A Bird’s-eye View of World History, (New York & London 2003). Andere literatuur wordt via Blackboard aangereikt bij aanvang van college.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Prof.dr. J.J.L. Gommans
+31 71 527 2167