Prospectus

nl en

Imagined and Real Africa: Introduction to the History and Anthropology of Africa

Course
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Afrika is weer veel in het nieuws geweest in 2013 en 2014, met nogal uiteenlopende boodschappen: een aantal Afrikaanse landen hebben de meest explosieve economische groei van de wereld; en er vinden tegelijk de meest bloedige conflicten plaats. Ook is het continent de ‘craddle of mankind’ en het geologisch oudste continent van de wereld. Afrika zou ook het meest geavanceerd zijn met ontwikkelingen in mobiele technologie, zoals mobile banking. Hoe duiden we Afrika (Verbeelden), hoe begrijpen we Afrika (Wetenschap) en hoe is Afrika (Reeel)?

In dit hoorcollege stellen we complexiteit en diversiteit van Afrika voorop. We Bekijken Afrika als onderdeel van de wereld, waarin globaliserende krachten zowel de verbeelding als de realiteiten van de samenlevingen in Afrika mede bepalen. Andere verbindende thema’s zijn technologie en machtsverhoudingen. Er is niet een verhaal en niet een geschiedenis van Afrika.

De colleges worden georganiseerd per periode: 1. De vroege Geschiedenis van Afrka (archeologie, ontstaan van de mens, oudheid); 2. De tijd van de grote pre-koloniale rijken, waarbij (slaven)handel een belangrijke drijfveer van de economie was; 3. Vroeg koloniale periode, ‘scramble for Africa’; 4. post WW II periode, waarin de onafhankelijkheid van Afrika vorm ging krijgen; 5. Onafhankelijkheid en daarna; 6. 1990-2014, recente ontwikkelingen.

Binnen iedere periode zullen een aantal thema’s aan bod komen, varierend van politiek, economie tot kunst, met voorbeelden van de ontwikkelingen, en er wordt aandacht gegeven aan de manier waarop de ideeen over en met Afrika tot stand kwamen. Welke bronnen worden gebruikt en met welke blik werd naar Afrika gekeken? In de colleges worden de disciplines antropologie en geschiedenis aan elkaar verbonden.

Leerdoelen

De student heeft kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van:

 • de plaatsing van de Afrikaanse geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politiek en sociaal-economische relaties;

 • het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de rik van Afrika daarin vanaf circa 1500;

De student kan:

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege & Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

140 uur (5 ECTs):

 • uren die aan het volgen van college worden besteed :2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

 • tijd voor het bestuderen van literatuur:6 uur per week = 80 uur

 • tijd voor het verwerken van opdrachten ter voorbereiding college = 2 uur per week: 28 uur

 • Tentamen: 4 uur

Toetsing

Mid-term tentamen (40%) en eind tentamen (60%),waarin de kennis van het hele college en literatuur wordt getoetst.

Wat betreft de weging het volgende:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers, met als aanvullende eis dat het cijfer voor beide tentamens minimaal 3 moet zijn.

Herkansing
De herkansing bestaat uit een tentamen met essay opdracht.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard als plat-form, chat box, maar vooral als communicatie middel.

Literatuur

 • Dennis Laumann, Colonial Africa, Oxford 2012.

 • John Iliffe, Africans: The History of a Continent, (2nd edition) Cambridge 2007.

 • Frederick Cooper, Africa since 1940: The Past of the Present, Cambridge 2002.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Prof.dr. J.B. Gewald
mw. dr. M.J. de Goede