Prospectus

nl en

Latin American Sociolinguistics and Dialectology

Course
2014-2015

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

De cursus bestaat uit twee blokken. In het eerste blok wordt de syntactische theorievorming bestudeerd met nadruk op taalvariatie. De hedendaagse syntactische theorie wordt toegepast op interessante verschijnselen uit het Spaans gesproken in Latijns-Amerika. Het tweede blok is erop gericht de student verschillen tussen de regionale varianten van het Spaans in Latijns-Amerika bij te brengen. Daarnaast belicht het college de consequenties van het naast elkaar bestaan van twee of meer talen voor de gemeenschap en voor de talen zelf.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus zal de student over kennis beschikken over de hedendaagse syntaxis en over de intrinsieke kenmerken van de linguïstische varianten van het Spaans dat gesproken wordt in Latijns-Amerika

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

  • totale studielast voor de cursus : 140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed ( 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur)

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 75

  • tijd voor het voorbereiding van een presentatie: 37

Toetsing

Tussentoets 40%, eindtoets 40% en presentatie 20%

Herkansing: tentamen 80%

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Algemene informatie en wekelijkse handouts zullen via Blackboard worden aangeboden.

Literatuur

Nader bekend te maken

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Dr. P. González