Prospectus

nl en

Integrated Korean 1b: speaking and listening

Course
2014-2015

Toegangseisen

Met succes IK1a taalvakken zoals Basiskennis, Spreken & Luisteren en Intensief Lezen afgerond hebben.

Beschrijving

Deze cursussen bouwen voort op het eerste semester, en zijn gericht op het verder ontwikkelen van de spreek- en luistervaardigheid. Hierin staan de gesproken reproductie en interactieve communicatie van de studenten onderling centraal, d.m.v. het formuleren van vragen en geven van adequate reacties daarop, herhalings- en vervangings- en creatieve opdrachten in modeldialogen, rollenspel, enz.. Ten behoeve van de luistervaardigheid worden oefeningen gedaan aan de hand van het werkboek. Tevens worden videoclips en fragmenten uit een drama of een film getoond ter bevordering van het globale verstaan van onbekende informatie en culturele elementen.

Leerdoelen

 • Zich verstaanbaar maken en formuleren in korte bewoordingen van alledaagse taken in de directe omgeving.

 • Gebruiken van uitdrukkingen en een beperkt aantal eenvoudige structuren waarbij de zinnen verbonden worden met eenvoudige voegwoorden.

 • Helder uitspreken en vlot lezen van onbekende teksten en verstaan van een eenvoudig gesprek in een laag tempo m.b.t. zeer vertrouwde onderwerpen.

 • Begrijpen/invullen van globale/specifieke informatie in het opgedragen luistermateriaal.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast 140 uur;

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding college en opdracht: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur.

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • Aanwezigheid ofwel actieve deelname aan de beide colleges (10 % van het eindcijfer)

 • 5-wekelijkse voordracht van een modeldialoog uit het handboek. (20% van het eindcijfer).

 • Luistervaardigheidstentamen met korte open (invul)vragen aan het einde van het semester (30% van het eindcijfer).

 • Mondelinge presentatie van een door student(en) zelf gemaakt opstel (dialoog) en mondelinge tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort “vrij” gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid. (40 % van het eindcijfer)

Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de twee onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5.0. In geval van herkansing is die er voor elk van de twee onderdelen afzonderlijk.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

 • M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de coördinator/docent: Mw. Dr. A. R. Nam, kamer 017 in het Arsenaal

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman