Prospectus

nl en

Identity, Social Masks and Latin American Literature

Course
2014-2015

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In Het Beeld van de Ander hebben we gezien hoe bepaalde stereotypen over Latijns-Amerika gecreëerd werden. In deze cursus gaan we kijken naar het smeden van een eigen Latijns-Amerikaanse identiteit –die misschien soms in dialoog staat met het beeld van buiten-.
De literatuur als proces van verbeelding is de plek bij uitstek waar identiteiten worden gecreëerd/kapotgemaakt of omgevormd. In deze cursus zullen we veranderingen in de visie op identiteit onderzoeken in literaire teksten en kunst: van collectief naar individueel.
In wat voor woorden denkt men over de persoonlijke en alledaagse ervaring? In welke zin zijn deze woorden bepaald door een collectief ideologisch denken? Bestaat er een plek voor een alternatief en hoe wordt in de literatuur de plek om te spreken gecreëerd? Dit zijn enkele van de vragen waar we ons mee bezig gaan houden na het lezen van hele diverse teksten afkomstig vanuit marginale plaatsen, uit de Latijns Amerikaanse literatuur van de XXe en XXIe eeuw.

Leerdoelen

 • Het presenteren en schrijven van letterkundige analyses in de vorm opdrachten

 • Kritisch leren lezen en denken

 • Leesstrategieën verder ontwikkelen

 • Het kunnen verbinden van identiteitsbegrippen aan Latijns Amerikaanse literaire teksten en kunst

 • Toepassing basisbegrippen van de Literatuurwetenschap aan de analyse van Spaans-Amerikaanse teksten in het Spaans

 • Kennismaken met theoretische en kritische benaderingen van Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

 • 2 uur college per week= 28 uur

 • voorbereiden (inlezen) en schrijven opdrachten= 70 uur

 • verplichte literatuur= 30 uur

 • voorbereiding tentamen = 12 uur

Toetsing

Meerdere schriftelijke opdrachten (60%) en een schriftelijk examen (40%) met open vragen.
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

De herkansing bestaat uit het eindexamen van 40%. De opdrachten tijdens de cursus kunnen niet herkanst worden en blijven meetellen voor 60%.

Blackboard

Nee

Literatuur

n.v.t.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Prospective students, please check the Study Abroad/Exchange website
for information on how to apply.

Contact

Dr. N.Timmer