Prospectus

nl en

Integrated Korean 2a: Speaking and Understanding

Course
2014-2015

Toegangseisen

Met succes IK1b taalvakken zoals Basiskennis, Spreken & Luisteren en Intensief Lezen afgerond hebben.

Beschrijving

Oefeningen ter verbetering van actieve taalbeheersing, toegespitst op de spreek- en luistervaardigheid aan de hand van het werkboek en “Usage” uit het Textbook (zie Literatuur). Tijdens de colleges worden gesproken reproductie en interactie van de studenten gestimuleerd, d.m.v. creatieve opdrachten in modeldialogen, rollenspel, verhaal navertellen enz., terwijl de luisteroefeningen uit het werkboek onder begeleiding van een student assistent doorgenomen worden.

Leerdoelen

 • Het (onvoorbereid en begrijpelijk) communiceren over vertrouwde onderwerpen en het beschrijven van eigen ervaringen en gebeurtenissen op simpele wijze.

 • Het geven van redenen en verklaringen voor eigen meningen in het kort en het verbinden van losse elementen tot een samenhangend geheel.

 • Het volgen van duidelijke en eenvoudige boodschappen en het begrijpen van de hoofdpunten van een verhaal of toespraak.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau tussen A2 en B1, tussen Basisgebruiker en Onafhankelijke gebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast 140 uur;

 • Contacturen: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur

 • Voorbereiding college en opdracht: 3.5 uur p.w. x 13 weken = 46 uur

 • Voorbereiding tentamen: 55 uur

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • Aanwezigheid ofwel actieve deelname aan de beide colleges (10 % van het eindcijfer)

 • 5-wekelijkse voordracht van een modeldialoog uit het handboek. (20% van het eindcijfer).

 • Luistervaardigheidstentamen met korte open (invul)vragen aan het einde van het semester (30% van het eindcijfer).

 • Mondelinge presentatie van een door student(en) zelf gemaakt opstel (dialoog) en mondelinge tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort “vrij” gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid. (40 % van het eindcijfer)

Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de twee onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5.0. In geval van herkansing is die er voor elk van de twee onderdelen afzonderlijk.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Y. M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, 2012.

 • Carol Schulz, e.a.: Integrated Korean Workbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, [2012].

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de coördinator/docent: Mw. Dr. A. R. Nam, kamer 017 in het Arsenaal.

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman