Prospectus

nl en

Translating Russian Literature

Course
2014-2015

Admission requirements

Bachelor Slavische talen (hoofdvak Russisch) (evt. 3e jaars bachelor). Moedertaal Nederlands.

Description

Een inleiding in de theorie van het vertalen in het algemeen en het literair vertalen in het bijzonder, alsmede praktische oefening in het vertalen van Russische literaire teksten van verschillende aard (proza, poëzie, toneel) en verschillende periodes (hedendaags, vroeg twintigste-eeuws, negentiende-eeuws). Het beoordelen en vergelijken van al bestaande vertalingen.

 • Course objectives

 • kennis van de inzichten van de vertaalwetenschap

 • inzicht in het vertaalproces; vergelijking van bestaande vertalingen

 • inzicht in stilistische variaties in het Russisch en in het Nederlands

 • praktische oefening in vertalen (proza, toneel, poëzie)

Timetable

Timetable

Method of Instruction

Seminars

Course load

Totaal 280 uur (10EC)
Colleges 13 × 2 = 26 uur
Literatuur 100 uur
Presentatie 10 uur.
Vertalingen 144 uur

Assessment method

 • aanwezigheid en actieve participatie in discussie;

 • regelmatig vertalen van fragmenten en korte verslagen van lectuur;

 • 1 presentatie;

 • 1 vertaling (halverwege cursus)

 • 1 eindvertaling of –werkstuk.

Beoordeling

 • 50% aanwezigheid, deelname, presentatie, huiswerk.

 • 15% eerste vertaling

 • 35% eindvertaling of -werkstuk

Blackboard

Yes

Reading list

 • Langeveld. Inleiding in de vertaalwetenschap. Historisch overzicht opvattingen over vertalen. Inleiding linguïstiek en vertalen.
  Jeremy Munday, Introducing Translation Studies. Arthur Langeveld, Vertalen wat er staat.

 • Langeveld. Vergelijkende semantiek en vertalen. Vertaaltransformaties. De gereedschapskist van de vertaler. Langeveld, Vertalen wat er staat.

 • Bloemen. Stilistische oefening. Inleiding over Oberioe-groep. Vertaling van tekst van een van de Oberioe-schrijvers.

 • Bloemen. Vertaling. Vergelijking bestaande vertaling(en).

 • Langeveld. Vertaling.

 • Bloemen. Vertaling. Vergelijking bestaande vertaling(en).

 • Langeveld. Vertaling. Stilistische aspecten van het vertalen. Langeveld, Vertalen wat er staat.

 • Bloemen. Vertaling: poëzie. Aspecten van het poëzievertalen.

 • Langeveld. Vertaling. Realia, cultuurgebonden elementen. Diederik Grit, ‘De vertaling van realia’, in: Ton Naaijkens, Cees Koster, Henri Bloemen, Caroline Meijer (red.), Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap, 279-289.

 • Bloemen. Vertaling.

 • Langeveld. Vertaling.

 • Bloemen. Vertaling.

 • Bloemen en Langeveld. Presentaties. Bespreking van vertalingen.

Arthur Langeveld, Vertalen wat er staat. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2013.
Jeremy Munday, Introducing Translation Studies. Theories and Applications. Routledge, London and New York, 2008.
Ton Naaijkens, Cees Koster, Henri Bloemen, Caroline Meijer (samenstelling & redactie), Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen. 2004.

Registration

Via uSis

Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

Not applicable.

Contact information

Drs.T. Bouma co-ordinator of studies