Prospectus

nl en

Biochemistry 2

Course
2014-2015

Het college bouwt voort op de in het eerste jaar verkregen kennis bij Biochemie 1 en Moleculaire genetica 1. Biochemie 2 is een verdiepend college. Enkele centrale onderwerpen uit de biochemie worden in detail behandeld. Leidraad is het zoeken naar structuur-functie relaties: wat is het verband tussen de moleculaire bouw van complexe biologische systemen en hun biologische functie?

leerdoelen:

Aan het eind van het vak kent de student de algemene principes achter eiwitdenaturatie en eiwitvouwing en begrijpt de rol van chaperones in eiwitvouwing. De student heeft kennis en inzicht in de principes achter enzymkinetiek. De student kan de Michaelis-Menten
vergelijking afleiden en begrijpt de effecten van inhibitie op enzym kinetiek en kan deze toepassen en heeft kennis van de verschillende manieren van regulatie van enzym activiteit in de cel. De student kent de algemene kenmerken achter biologische signaaloverdracht en heeft in meer detail kennis en inzicht over de werking van G-protein coupled receptors (GPCRs) en Receptor tyrosine kinases (RTKs). De student heeft kennis en inzicht in de algemene principes van de bioenergetica, begrijpt de chemie achter de citroenzuurcyclus, heeft kennis en begrip over biologische redox chemie. De student kent de complexen en reacties van de ademhalingsketen, heeft inzicht in de rol van de proton motive force in de oxidatieve fosforylering en begrijpt het werkingsmechanisme van ATP synthase. De student is in staat de Gibbs vrije energie van een biologische (redox)reactie te berekenen, de Gibbs vrije energie van een proton gradiënt te berekenen en is in staat deze informatie te interpreteren en toe te passen.

Coordinator

Dr. ir. P.L. Hagedoorn

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en oefenopdrachten

Literatuur

D.L. Nelson and M.M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition (2013) WH Freeman, New York, ISBN 1-4641-0962-1

Toetsing

Schriftelijk tentamen (gesloten boek) en tussentijdse bonustoets (digitaal)