Prospectus

nl en

Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Course
2014-2015

Tijdens het onderwijsblok Inleiding BFW maken studenten kennis met de opleiding BFW en de geneesmiddelonderzoekers die werkzaam zijn bij het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). Er worden gedurende de week verschillende instructies aangeboden gericht op het gebruik van ICT in onderwijs en veilig werken in een laboratorium. Tevens wordt een start gemaakt met het mentoraat. Studenten gaan in groepjes aan de slag als ‘zelfstandig’ geneesmiddelonderzoeker om kennis op te doen over ziektes en geneesmiddelen. Tijdens de rapportage van het eigen onderzoek aan collega onderzoekers komen onderwerpen als chemische structuur, toedieningsvorm, aangrijpingspunt, farmacokinetiek, werking, bijwerking en therapeutisch effect van verschillende geneesmiddelgroepen aan de orde. Het geneesmiddelonderzoek wordt gepresenteerd aan medestudenten m.b.v. een poster tijdens een afsluitende postersessie.

Coordinator

Mw. Dr. M. de Graauw

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)

Literatuur

  • Farmaceutisch Kompas via internet.

  • Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde, .Jochems & F.W.M.G. Joosten.

  • Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens de week.

Toetsing

Actieve bijdrage, samenwerking, rapportage aan collega onderzoeker, poster inhoud en poster presentatie, toets Veiligheid.