Prospectus

nl en

Graduation seminar (A&M 1)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Het succesvol afgerond hebben van het Arts & Media BA3 clusterseminar in semester 1.

Beschrijving

Het doel van de cursus is enerzijds het ontvangen en uitwisselen van feedback bij het schrijven van een bachelor eindscriptie op het gebied van arts & media, en anderzijds het verder leren omgaan met Japanse academische teksten die betrekking hebben de bestudeerde onderwerpen. Studenten houden o.m. presentaties in relatie tot hun eindwerkstuk en doe schrijfopdrachten als onderdeel van het scriptieproces. Een Japanse taalcomponent vormt onderdeel van dit college.

Leerdoelen

  • kritische analyse en synthese van westerse en Japanse (academische) bronnen

  • schrijfvaardigheid

  • structureren academische argumentatie

  • presenteren van eigen onderzoek, zowle in het Nederlands als in het Japans

  • gedegen kennis van het gekozen onderzoeksterrein

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

-Provisional BA thesis outline 16 hrs
-state of the field essay: 30 hrs
-Obligatory in-class presentations in Dutch: 24 hrs
-Preparation and analysis/translation of thesis-related Japanese text: 40 hrs
-Presentation script + obligatory in-class presentations in Japanese: 15 hrs
-Written assignment in Japanese 15 hrs

Toetsing

  • werkstuk, paper e.d., en referaat, mondelinge presentatie (met scriptedocent) (50%)

  • werkstuk, paper e.d., en referaat, mondelinge presentatie (in taalcomponent) (50%)
    Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Blackboard

Ja, zie voor meer informatie Blackboard

Literatuur

Zie Blackboard

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

Dr.I.B. Smits.