Prospectus

nl en

Texts Seminar (all clusters, 'broom' class)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Taalbeheersing IIc en De student moet door de Opleiding zijn toegelaten tot deze cursus

Beschrijving

Op basis van de onderwerpen gerelateerd aan de vakgebieden van de vijf clusters, is een selectie gemaakt van academische, japanstalige teksten. Gedurende zeven weken zullen studenten worden getraind in het leren analyseren en becommentariëren van deze teksten door middel van het ontwikkelen van vaardigheden in cursorisch lezen, het leren vinden en begrijpen van referentiematerialen anders dan de standaard woordenboeken, en het onder de knie krijgen van de vormen van discourse die binnen de respectievelijke clusters relevant zijn.

Leerdoelen

-het leren analyseren van langere (academische) teksten op basis van technieken in cursorisch lezen.
-het leren schrijven van postings en een academische paper die voldoet aan geldende academische conventies.
-het leren vergaren van japanstalige secundaire academische bronnen.
-het ter afsluiting schrijven van een review paper waarbij twee academische teksten van twee verschillende auteurs over hetzelfde onderwerp worden geanalyseerd, vergeleken en becommentarieerd.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

-totale studielast voor de cursus: 5 ects = 140 uur.
-college-uren: 7 × 2 = 14 uur
-voorbereiding teksten 6 × 12 uur = 72 uur
-schrijven van webpostings: 12 uur
-onderzoek naar bronnen voor de afsluitende paper 18 uur
-schrijven van een review paper: 24 uur

Toetsing

Participatie incl aanwezigheid : minimaal 70%
Webpostings (de 6 of 7 hoogste cijfers van de 9 of 10 webpostings gelden voor 50%)
Review Paper (2e deadline = herkansing) 50%

Blackboard

Ja, Blackboard wordt gebruikt voor webpostings, leesmaterialen en communicatie over opdrachten en cijfers

Literatuur

Wordt op Blackboard bekend gemaakt en aan studenten gepresenteerd

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs.M.M.E. Buijnsters.