Prospectus

nl en

Forensische pedagogiek en forensische psychologie van daders en slechtoffers van mishandeling

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus betreft een verdiepende cursus voor deelnemers aan de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden.

Bij kindermishandeling zijn zowel slachtoffers als daders betrokken. In de cursus worden deze beide kanten belicht vanuit een forensisch perspectief.
Een thema dat in deze cursus centraal staat met betrekking tot de slachtoffers is het (vermeende) slachtoffer als getuige. Bij het verhoren van kinderen (bijvoorbeeld over slachtofferschap van seksueel misbruik), maar ook van volwassenen die als kind zouden zijn misbruikt is het belangrijk de betrouwbaarheid van de verklaringen goed te kunnen beoordelen. Dit hangt onder andere af van de manier van verhoren. De werking van het geheugen, valse herinneringen, suggestibiliteit, tunnelvisie bij politie en rechters spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in het verhoren van getuigen en slachtoffers en het beoordelen van hun verklaringen. Verder komt de forensische diagnostiek van verschillende vormen van ernstige mishandeling aan bod. In het geval van de daders zal onder andere aandacht worden besteed aan de belangrijkste dadertypologieën, de link tussen het delict en psychische stoornissen, en ook aan diagnostiek, interventies en risicotaxatie.

In de hoorcolleges en in de werkgroepen wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Slachtoffers:

 • Inzichten in de werking van het geheugen, betrouwbaarheid van het geheugen

 • Kind als slachtoffer/getuige (horen van minderjarigen)

 • Oudere als slachtoffer/getuige (horen van ouderen)

 • Diagnostiek van ernstige kindermishandeling

 • Geanonimiseerde casuïstiek van omstreden zedenzaken.

Daders:

 • Het ontstaan van (gewelddadig en seksueel) delictgedrag en de belangrijkste dadertypologieën

 • Predictoren en het inschatten van risico’s (risicotaxatie)

 • Pedofilie/pedoseksualiteit

 • Diagnostiek en interventies bij daders van kindermishandeling in een forensische setting

Leerdoelen

Kennis opdoen over dadertypologieën, psychische stoornissen, diagnostiek en interventies bij daders en over verschillende aspecten van het verhoren van (minderjarige) slachtoffers van mishandeling, zoals de werking van het geheugen en de beïnvloedbaarheid van getuigenverklaringen.

Eindtermen:

 1. Vakinhoud
  1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
  1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.
  1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 2. Academische vaardigheden
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
  3.5 Correct mondeling rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 3. Professioneel gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen en opdrachten in werkgroepen.

NB. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkgroepen. Het tentamen kan alleen worden bijgewoond als a) de student(e) heeft deelgenomen aan de werkgroepen en b) als de werkgroep-opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6000MKNDMN vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing.

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges en werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinatoren: Dr. Daisy Smeets

Graag per e-mail afspraak maken in geval van vragen..