Prospectus

nl en

Ecologie en Milieu

Course
2014-2015

Toegangseisen

Aanbevolen: Ecologie en Milieubiologie 1e jaar

Contact

Coordinator Ecologie: Dr. T.J. de Jong, t.j.de.jong@biology.leidenuniv.nl
Coordinator Milieu: Dr. C.J.M. Musters, musters@cml.leidenuniv.nl

Beschrijving

Inleiding in de populatiebiologie en evolutionaire ecologie van dieren, planten en micro-organismen. Kennismaking met benadering milieubiologie van onderzoek.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Kennismaking met theorie van populatiedynamica en evolutionaire ecologie, zowel van planten als dieren. Studenten moeten met POPTOOLS zelf problemen kunnen analyseren. Studenten lezen en evalueren, met enige hulp, zelf een Engelstalig leerboek.

Eindtermen:
Bekend met ecologische en milieubiologische theorie en modellen. Studenten kunnen modellen uit het boek zelf doorrekenen en verfijnen met POPTOOLS.

Rooster

Van 2 februari 2015 tot en met 27 februari 2015, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Computerpracticum (4 middagen), hoorcollege, gestructureerd volgens een tekstboek, elk college illustreert een hoofdstuk maar kan dit ook aanvullen, boekhoofdstukken worden besproken in vragenuurtjes en via het discussieforum van Blackboard. Er is leestijd ingepland. Excursie. Een dag Biologie en Samenleving waarover een essay wordt geschreven. Praktische en theoretische ondersteuning van technieken voor monitoring en kartering.

Toetsing

Practicumopdracht inleveren, tentamen met open vragen, essay van 1 pagina A4

Blackboard

Alle colleges staan op Blackboard

Literatuur

  • Verplicht boek: Ecology van Begon, Harper & Townsend (2007, 4e editie) en de ondersteunende website van Blackwell bij het boek

  • alle colleges alleen op Blackboard

  • practicumhandleiding

  • Handleiding POPTOOLS.

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Een middag wordt besteed aan Biologie en Samenleving en er is een excursiedag ingepland.