Prospectus

nl en

Am Seminar Literature

Course
2014-2015

Admission requirements

Geen

Description

Dit college biedt een selectie uit de verschillende literaire en culturele tradities die de Japanse letteren hebben vorm gegeven. Daarnaast wordt ingegaan op algemenere probleemstellingen in de literatuurwetenschap. In de praktijk betekent dit dat er een aantal primaire teksten (d.w.z. de literaire teksten zelf) gelezen wordt in combinatie met secundaire literatuur (d.w.z. teksten over teksten), waarbij ingegaan wordt op de verschillende manieren waarop wij teksten uit Japan (kunnen) lezen.
De selectie van primaire teksten is tot op zekere hoogte willekeurig, waarmee bedoeld wordt dat zij zeker niet de enige denkbare canon (lijst belangrijke boeken) vormen. Dit college is dan ook geen literatuurgeschiedenis, maar een inleiding in aspecten van Japanse literatuur en de manieren waarop die bestudeerd wordt.

Course objectives

De ontwikkeling van vaardigheden als kritisch lezen van en reflecteren op academische teksten, het schrijven van analytische papers. Kennis ontwikkelingen van de geschiedenis en bestudering van Japanse literatuur en de discussies die daarmee verband houden.

Timetable

Zie rooster.

Mode of instruction

Seminar

Course Load

-aanwezigheid en participatie: 26 uur
-leesstof college: 60 uur
-tentamen voorbereiden of webpostings: 18 uur
-papers: 36 uur
Totaal: 140 uur.

Assessment method

  • participatie-element (aanwezigheid, participatie tijdens college) (20%)

  • analytisch element (schriftelijk besprekingsessay over behandelde stof, 1,000-1,500 woorden) (20%)

  • onderzoekselement (een paper over in overleg met docent te kiezen onderwerp, 2,000-2,500 woorden) (30%)

  • samenvattend element (schriftelijk tentamen of webpostings over behandelde stof) (30%).

Blackboard

Yes, see for more info Blackboard

Reading list

  • Helen C. McCullough, red. en vert. Classical Japanese Prose. An Anthology. Stanford: Stanford University Press, 1990. (ISBN 0-8047-1960-8.) Te bestellen via een boekhandel of bv, .

  • Reader “Literatuur in Japan”, verkrijgbaar via readeronline.

Registration

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Remarks

De cursus wordt aangeboden op niveau 200. Studenten BAIS kunnen toestemming krijgen tot ophoging naar niveau 300 door uitbreiding stof.