Prospectus

nl en

Language Acquisition IIc: texts and production (FAT, only block IV)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Vervolgcursus in Blok IV voor BA2 studenten die NIET naar Japan gaan en voor BA3 en ouderejaars studenten die nog Teksten IIb OF oude stijl Taalverwerving IIb NIET gehaald hebben.

Beschrijving

Productie:
Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van spreken, luisteren, en het produceren en herkennen van kanji verder te ontwikkelen. Het doel hierbij is om de kennis van studenten te vergroten t.a.v. communicatieve, interactieve and culturele gebruiken die van belang zijn voor een effectieve communicatie, en om hun vermogen te ontwikkelen om met groter gemak conversaties te voeren en gesproken Japans te begrijpen.

Teksten:
Deze cursus beoogt een begin te maken met de overgang van een op een lezen en vertalen naar het cursorisch lezen en analyseren van teksten.

Leerdoelen

Studenten zullen leren om: deel te nemen aan gesprekken over een breed scala aan onderwerpen, zoals over datgene wat betrekking heeft op hun eigen interesse, en over meer algemene sociale kwesties; in staat te zijn om onderscheid te maken tussen verschillende niveau’s van spreken, en een scala aan uitdrukkingen te gebruiken die voor hen noodzakelijk zijn (bijv. de meest gebruikelijke uitdrukkingen van beleefdheid)

Teksten:
De student zal de vaardigheid in het cursorisch lezen en die in het leren analyseren van Japanse teksten onder de knie krijgen die het hem/haar mogelijk maakt om zonder problemen het Tekstseminar in het 3e jaar te kunnen volgen.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Productie: 7 EC (70%)

 • totale studielast :196 uur/

 • uren die aan het volgen van college worden besteed :36uur (2uurX3keer per week X 6weken)

 • tijd voor het voorbereiden van de colleges :108 uur(3uur per les)

 • tijd voor het voorbereiden van de quizes :20 uur(4uur per quiz)

 • tijd voor de opdrachten:32 uur

Texten: 3 EC(30%)

Teksten: 3EC = 84u
Colleges: 7×2 = 14×2u = 28u
Afsluitend tentamen = 3u

Voorbereiding colleges = 53u

Toetsing

 • Teksten: 30%

 • Production:70% (Conversatie: 40%, Kanji Quizes:20%, Opdrachten:10%)
  Taalverwerving IIc (10 ec) – Teksten IIc (5692VTTMC) telt voor 30% van het eindcijfer is de overkoepelende code.
  Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Ja, zie voor informatie Blackboard

Literatuur

Productie:
Mayumi Oka, et al. Tobira: Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2009. ISBN:978-4-87424-447-0 C0081

Mayui Oka, et al. Tobira: Power Up Your KANJI: 800 Basic Kanji as a Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2010. ISBN:978-4-87424-487-6 C0081

Teksten:
De student krijgt teksten uitgedeeld.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

nvt

Contact

De docent, zie het rooster.

Voor Teksten:
Dr.M.M.E. Buijnsters.

Opmerkingen

The language of instruction varies: Dutch, English or Japanese depending on the module and instructor.