Prospectus

nl en

Society and Culture Text Seminar

Course
2014-2015

Toegangseisen

Eisen waaraan de student moet voldoen om BA3 text seminars te kunnen volgen:
Met goed gevolg afgerond hebben van BA2 Taalvakken. Studenten worden in een specifieke Text seminar geplaatst op basis van het eerder ingeleverde clusterformulier.

Beschrijving

Het eerste geddeelte van de cursus wordt studenten de basisvaardigheden van cursorisch lezen aangeleerd.(5-6 weken). In het tweede deel wordt een selctie van teksten behandeld zoveel mogelijk gerelateerd aan de scriptieonderwerpen van het BA werkstuk.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen van de afzonderlijke cursus dienen in relatie
Het analyseren van in het Japans gestelde teksten ten einde relevante informatie voor het BA eindwerkstuk te kunnen identificeren.

Rooster

Zie rooster.
(1e semester 13 weken donderdag 9-11)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:
-Colleges 13×2= 26
-voorbereiding collegess: 13×2=26
-webpostings: 10 × 2 =20
-afsluitend werkstuk (twee versies) : 68

Toetsing

-Participatie incl aanwezigheid en webpostings 50%
-De cursus telt 10 webpostings waarvan de 7 hoogste cijfers gelden.
-Onderzoekswerkstuk: 50% herziene versie bij tweede deadline geldt als herkansing.

De cursus wordt afgesloten met dit onderzoekswerkstuk waarvoor twee deadlines worden aangehouden.

Blackboard

Ja, Blackboard als bron voor informatie en plaatsen webpostings

Literatuur

nvt

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H. van der Veere.
Drs. M.M.E. Buijnsters.