Prospectus

nl en

Teksten IIa, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen

Course
2014-2015

Toegangseisen

Teksten Ib. Alleen hoofdvakstudenten Japans. Deze cursus is bestemd voor studenten die hun eerstejaars vakken hebben afgerond en dient als basis voor het verder ontwikkelen van taalkundige en (inter)culturele vaardigheden tot het middenniveau. Studenten die dit onderdeel volgen behoren basale spreek- en luistervaardigheden te hebben, bekend te zijn met grammaticale structuren zoals uitgelegd in deel 1 & 2 van Minna no Nihongo, en in staat te zijn om ruwweg 500 kanji karakters te kunnen lezen en schrijven.

Beschrijving

Deze cursus beoogt het vermogen van studenten te vergroten om geschreven stukjes te lezen over verschillende onderwerpen op middenniveau met behulp van de eerder bestudeerde grammatica en nieuw geleerde zinsstructuren. 2 colleges van 2 uur per week. Gebruikt wordt het boek “Teema Betsu, chuukyuu kara manabu”. Uit dit boek wordt van een selectie v.d. 25 hoofdstukken de hoofdtekst gelezen, vertaald en inhoudelijk behandeld, alsmede de “Tsukaimashou” oefening gedaan (dit betreft oefenzinnen aangaande idiomatisch gebruik van het Japans, de zogeheten bunkei-hyougen). Aan de hoofdtekst worden 2 collegeuren en aan de Tsukaimashou 1 collegeuur besteed.
Vanaf blok II zal met het oog op het buitenlandverblijf van de studenten in het 2e semester extra aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden om de overgang van“lezen om de taal te leren” naar“lezen om inhoudelijke informatie te vergaren” te kunnen maken.

Leerdoelen

De focus zal gericht zijn op “lezen om de taal te leren”, m.a.w. studenten zullen hun actieve kennis en beheersing van vocabulaire, kanji, grammatica, zinsstructuren en taalkundige conventies vergroten. Zij zullen hun lees- en vertaalvaardigheden ontwikkelen door het begrijpend lezen van bewerkte teksten met een lengte van enkele paragrafen, en ze zullen een begin maken om, met behulp van woordenlijsten en/of woordenboeken, eenvoudige authentieke materialen te leren lezen, zoals rubrieken in een tijdschrift of krant.
Door middel van deze leesoefeningen zullen studenten in staat zijn om de verschillen tussen Japanse en Nederlandse/Engelse zinsstructuren en lexicale items te onderscheiden, en te kunnen reflecteren over Japanse grammatica in contextueel verband. Studenten zullen de gelegenheid krijgen zich te bekwamen in het gebruik van naslagwerken (zoals woordenboeken, bronnen op het internet, specialistische naslagwerken om bijv. de lezing van namen op te zoeken, etc.).

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

-totale studielast voor de cursus = 140 uur
-college-uren: 24 × 2 = 48 uur
-taaltechnieken: 4 uur
-toetsen (2 × 1 uur) en tentamen (3 uur) = 5 uur
-voorbereiding colleges: 83 uur (gemiddeld 3 à 3.5 uur)

Toetsing

  • twee bunkei-hyougen toetsen met gesloten vragen (multiple choice) (20%)

  • schriftelijk tentamen met vertaalopdrachten en begrijpend lezen-vragen (70%)
    De twee bunkei-hyougen toetsen worden als een geheel herkansd. Het schriftelijk tentamen met vertaalopdrachten en begrijpend lezen-vragen wordt in januari herkansd.

Blackboard

Ja, zie voor meer informatie Blackboard

Blackboard wordt voornamelijk gebruikt voor de communicatie met de studenten (cijfers e.d.) en om extra grammaticale uitleg te verschaffen.

Literatuur

•『テーマ別中級から学ぶ日本語 改訂版』 (研究社) (NIET het ワークブック) = Arai, Reiko et al.: Teemabetsu chûkyû kara manabu nihongo, Revised edition, Kenkyûsha, 2007. ISBN 978-4-327-38443-2. •『どんな時どう使う 日本語表現文型辞典』 Tomomatsu, Etsuko et al.: Essential Japanese Expressions, ALC, 2007. ISBN 978-4-7574-1235-4.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs.M.M.E. Buijnsters.

Opmerkingen