Prospectus

nl en

Language Acquisition IIa: Conversation/Listening&understanding + Kanji

Course
2014-2015

Toegangseisen

5691VTATBY Taalbeheersing Ib: Conversatie & Luistervaardigheid Ib en/of kanji-introductie Ib. Alleen hoofdvakstudenten Japans.
Deze cursus is bestemd voor studenten die hun eerstejaars vakken hebben afgerond en dient als basis voor het verder ontwikkelen van taalkundige en (inter)culturele vaardigheden. Studenten die dit onderdeel volgen behoren basale spreek- en luistervaardigheden te hebben, bekend te zijn met grammaticale structuren zoals uitgelegd in deel I & II van Minna no Nihongo.

Beschrijving

Deze cursus richt zich op spreken, luisteren en het produceren en herkennen van kanji. De cursus kanji richt zich op het ontwikkelen van de kennis van studenten op het gebied van kanji. Deze cursus is gebaseerd op de opvatting dat het verwerven van kanji na BA1-niveau een andere benadering vereist dan het simpelweg onthouden van ieder los karakter. De cursus benadrukt een ontwikkeling van de vocabulaire door het zich eigen maken van kanji en richt zich op hun betekenis in uiteenlopende contexten.

Leerdoelen

Studenten zullen in staat zijn om deel te nemen aan de meeste van de eenvoudige, communicatie-gerelateerde opdrachten en sociale situaties, en om eenvoudige gesprekken te voeren over onderwerpen waarmee men bekend is, waar men zelf in geïnteresseerd is, of die relevant zijn voor het dagelijkse leven (zoals het uiten van meningen en emoties, het beschrijven v.e. doel of oorzaak, het uiten van voorwaarden en opeenvolging van gebeurtenissen etc.). Studenten zullen ook leren grip te krijgen op meer complexe conversaties in allerdaagse sociale situaties, en hun kennis van verschillende aspecten van communicatie in het Japans verdiepen. Studenten zullen tegen het eind van het semester rond de 800 karakters geleerd hebben (inclusieve BA1 kanji).

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Conversatie & luistervaardigheid IIa (3 EC)

 • totale studielast :84 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed :24 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de colleges :24 uur

 • tijd om nieuwe woorden te leren :24 uur

 • extra activiteiten: op internet Japanse TV kijken enz. :12 uur
  Kanji IIa(2 EC)

 • totale studielast :56 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed :24 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de colleges :24 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de driewekelijkse quiz :12 uur

Toetsing

 • Conversatie & luistervaardigheid:

 • Mondeling tentamen 100%

 • Kanji:

 • Kanji Quiz: 50%

 • Eindtoets:50%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Ja, zie voor meer informatie Blackboard

Literatuur

Mayumi Oka, et al. Tobira: Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2009. ISBN:978-4-87424-447-0 C0081

Mayui Oka, et al. Tobira: Power Up Your KANJI: 800 Basic Kanji as a Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2010. ISBN:978-4-87424-487-6 C0081

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Herkansing: één gecombineerde bunkei hyougen toets teksttentamen (zoals het reguliere tentamen: vertalingen en open vragen)

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Opmerkingen

*The language of instruction varies: Dutch, English or Japanese depending on the module and instructor.