Prospectus

nl en

Language Acquisition Ib: Conversation/Listening&understanding, Kanji

Course
2014-2015

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies. De student moet het vak Taalbeheersing 1a met goed gevolg hebben afgerond.

Beschrijving

Actieve Taalbeheersing 1b bestaat uit twee vakken, namelijk Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie. Conversatie & Luistervaardigheid is gericht op het verder ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid. Situaties die tijdens dit college aan bod kunnen komen zijn:

  • spreken over wat iemand kan

  • vragen en geven van advies

  • omschrijven van allerlei situaties

  • uitleggen wat men wil/bedoelt/van plan is

  • doen van verzoeken in allerlei situaties etc. etc.
    Kanji-introductie 1b is gericht op het verder uitbouwen van de basis karakters (kanji). Studenten zullen in totaal ongeveer 500 karakters (en hun combinaties) leren lezen en schrijven. De kennis hiervan zal door middel van wekelijkse testen worden getoetst.

Leerdoelen

Conversatie & Luistervaardigheid:
Studenten kunnen conversaties voeren over verschillende onderwerpen.
Kanji-introductie:
Studenten kunnen ongeveer 500 basale karakters en combinaties daarvan lezen en schrijven.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

56:00 uur
Colleges: 52:00 uur
Toetsing: 4:00 uur

Toetsing

70% aanwezigheid is een vereiste om aan het tentamen te kunnen deelnemen.

Conversatie en Luistervaardigheid: Mondeling Tentamen
Kanji-introductie: Schriftelijk Tentamen

Kanji: 40%, Conversatie en Luistervaardigheid: 60%.

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de utislagen voor de deeltoetsen.
N.B.: Het onderdeel kan alleen voldoende zijn wanneer de student voor ALLE deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Aanmelden op Blackboard

Literatuur

UITSLUITEND de nieuwe versie aanschaffen. Studenten die de oude versie hebben kunnen de colleges niet volgen. Dit geldt ook voor Teksten.

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honsatsu Kanj-Kana (Main Textbook II Second Edition Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-646-3
Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honyaku.Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes II in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-664-7

Het Kanji II boek is op dit moment nog niet beschikbaar. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk, doch ruim voor het tweede semester 2014-2015.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Bij de docent, zie het rooster.

Opmerkingen

The language of instruction varies: Dutch, English or Japanese depending on the module and instructor.