Prospectus

nl en

Language Acquisition Ia: Conversation/Listening&understanding, Kanji

Course
2014-2015

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies

Beschrijving

Actieve Taalbeheersing Ia bestaat uit twee vakken, namelijk Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie. Conversatie & Luistervaardigheid is gericht op het ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid. Door middel van simpele conversaties zullen studenten leren omgaan met basis-conversaties, voornamelijk gericht op het dagelijks leven. Deze conversaties zullen betrekking hebben op o.a.:

  • het introduceren van jezelf of iemand anders

  • dagelijkse bezigheden

  • liefhebberijen

  • het omschrijven van objecten

  • het uitdrukken van je gevoelens, mening over iets etc.

Kanji-introductie is gericht op de ontwikkeling van begrip van de geschiedenis vanChinese karakters (kanji), van de verschillende componenten van de karakters, de leeswijze en de structuur. Studenten zullen een basiskennis opbouwen van ongeveer 250 basale kanji. De kennis hiervan zal wekelijks worden getest.

Leerdoelen

  • “Conversatie en Luistervaardigheid”: studenten kunnen eenvoudige conversaties voeren over verschillende onderwerpen.

  • “Kanji-introductie”: studenten kunnen ongeveer 250 basale karakters en combinaties daarvan lezen en schrijven.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

56:00 uur
Colleges: 52:00
Toetsing: 4:00

Toetsing

70 % aanwezigheid is een vereiste om aan het tentamen te kunnen deelnemen

Conversatie & Luistervaardigheid: Mondeling tentamen
Kanji-introductie: Schriftelijk tentamen

Kanji: 40% , Conversatie & luistervaardigheid: 60%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen. N.B.: het onderdeel kan alleen voldoende zijn wanneer de student voor ALLE deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Blackboard is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

UITSLUITEND de nieuwe versie van het boek aanschaffen. Studenten die de oude versie hebben kunnen de colleges niet volgen. Dit geldt ook voor Teksten.

  • Minna no Nihongo Shokyu I Dai-2-Han Honsatsu Kanji-Kana (Main Textbook I Second Edition Kanji-kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-603-6).

  • Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Honyaku. Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-604-3.

  • Minna no Nihongo Shokyu Kanji I Dai 2-Han Eigoban (Second Edition Kanji I, English Edition) 978-4-88319-683-8).

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de docent, zie het rooster.

Opmerkingen

The language of instruction varies: Dutch, English or Japanese depending on the module and instructor.