Prospectus

nl en

Structure: Japanese Grammar Ia

Course
2014-2015

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies. Anderen zijn welkom, maar moeten wel de benodigde boeken aanschaffen en kana en eenvoudige kanji kunnen lezen.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het ontwikkelen van de kennis van studenten van de basis-grammatica van het Japans. Er zullen hoorcolleges en praktische opdrachten gegeven worden over verschillende (bijv.) taalkundige aspecten van de Japanse grammatica en zinsstructuren. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica uit te breiden. Daarnaast zal in hoorcolleges aandacht geschonken worden aan de eigen visie van studenten op het Japans en hun ervaring met het verwerven van de taal in een bredere (en meer theoretische) context van taalkunde en taalverwerving.

Leerdoelen

Begrijpen van basiselementen van de Japanese grammatica en zinsstructuren.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • totale studielast voor de cursus: 140 uur (5.0 EC)

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24 uur (12 × 2 uur)

  • tijd voor het bestuderen van de lesstof en het maken van oefeningen etc. 72 uur

  • tentamen: 2 uur

  • voorbereiding op tentamen etc.: 42 uur

Toetsing

Tentamen en hertentamen
Schriftelijk tentamen over de collegestof

De opzet van beide tentamens (tentamen en hertentamen) is identiek.

De tentamens zullen voor een deel (ca. 25%) bestaan uit multiple choice vragen. Daarnaast zullen er opgaven zijn waarbij gevraagd wordt om partikels en werkwoordsvormen in te vullen.
Tenslotte zal ook de kennis van taalkundige begrippen die tijdens de colleges zijn behandeld worden getoetst.

Blackboard

Ja, voor aantekeningen, dia’s, oefeningen, etc.

Literatuur

  1. Minna no Nihongo 1 Honsatsu (Main Textbook Kanji-kana version), 3A Corporation 1998, ISBN 4-88319-102-8 (zie bijv. http://www.3anet.co.jp/)
    1. Minna no Nihongo 1 Hon’yaku Bunpo Kaisetsu in English (Translation & Grammatical Notes in English, 3A Corporation 1998 (ISBN 4-88319-107-9)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr.E.D. Herber.