Prospectus

nl en

Cognitive Ergonomics

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse psychologie afgerond.

Beschrijving

De cursus is een inleiding in hoe fundamentele kennis van cognitieve psychologie wordt toegepast in moderne omgevingen. De cursus bestudeert eerst de methodologische problemen van toepassing van cognitieve psychologie. Vervolgens zijn er colleges over het ontwerpen en het gebruik van complexe automatiseringssystemen en het internet, problemen rondom beslissingen, stress, en transport (verkeer, luchtvaart), en het ontwerpen ten behoeve van de ouder wordende mens. In de projectgroepen worden drie verschillende onderwerpen bestudeerd. Groepsleden moeten een analyse maken van een probleem (bijv. een ontwerp, een ongeluk) en voorstellen doen voor verbeteringen. Ze rapporteren over deze bevindingen in een plenaire sessie en in een individueel projectverslag. Ten slotte moeten de studenten een werkstuk schrijven over één van de in de cursus behandelde onderwerpen.

Leerdoelen

The main objectives of this course are:

  • students will acquire a basic knowledge of the areas of application of psychological and anthropometric theories with special attention to cognitive processes and their impact on the working environment;

  • students will learn basic skills to analyse ergonomic problems and to provide practical solutions based on their theoretical knowledge.

Rooster

Cognitieve Ergonomie (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken voor niet-psychologiestudenten

Onderwijsvorm

11 hoorcolleges en 4 projectgroepbijeenkomsten met presentaties

Toetsing

Het tentamen bestaat uit plm. 10 open vragen, waaruit studenten er 4 moeten kiezen. Het betreft een open-boek tentamen. Met het tentamen wordt Doelstelling 1 getoetst. Doelstelling 2, het ontwikkelen van praktische oplossingen voor ergonomische problemen, wordt getoetst door middel van de individuele projectverslagen en het werkstuk. Het eindcijfer wordt bepaald door:

  • Tentamen (40%)

  • Werkstuk (30%)

  • 3 individuele projectgroeprapporten (30%)

NB:

  • Deelname aan het eindtentamen is alleen mogelijk na het gevolgd hebben van de cursus.

  • Bijwonen van de projectgroepbijeenkomsten is verplicht.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Voor de cursus is een Blackboardmodule.

Literatuur

Introduction to Human Factors Engineering: Pearson New International Edition, 2/E
Wickens, C.D., Lee, J., Liu, Y.D., Gordon-Becker, S.
Pearson Education Limited
ISBN-13: 9781292022314

Contact

Dr. S. Akerboom
kamer 2B26
Tel: 071-5273629
E-mail: akerboom@fsw.leidenuniv.nl