Prospectus

nl en

Zorg voor mensen met functiebeperkingen

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit vak kan ook als keuzevak worden gekozen, mits ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorie en neuropsychologie op inleidend niveau zijn gevolgd.

Beschrijving

In dit inleidende vak wordt onder andere ingegaan op:

 • de geschiedenis van de zorg voor mensen met beperkingen en de veranderingen in visie op zorg;

 • de aard en de oorzaken van ernstige ontwikkelingsstoornissen in brede zin;

 • de verschillende functiebeperkingen en de gevolgen voor de ontwikkeling;

 • stoornissen in de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden;

 • verschillende visies op en definities voor ernstige ontwikkelingsbeperkingen en handicaps;

 • de betekenis van deze beperkingen voor betrokkenen, ouders en maatschappij;

 • de orthopedagogische zorg voor mensen met een ernstige ontwikkelingsproblematiek.

Leerdoelen

Doel van dit vak is de student te voorzien van kennis en inzicht in de hierboven genoemde onderwerpen. Er wordt gewerkt aan de eindtermen 1.1 t/m 1.3 en 1.5, 2.2 t/m 2.4, 2.8 t/m 2.11 en 3.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 1. Academische Vaardigheden
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.

 2. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, verdiepingscolleges en werkopdrachten via Blackboard.

Toetsing

Tentamen over de literatuur en de collegestof, deels meerkeuze (40 vragen) en deels open vragen (4).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Batshaw, M.L., Roizen, N.J., Lotrecchiano, G.R. (2013). Children with Disabilities. Baltimore: Paul Brookes Publications.

 • Aanvullende literatuur en video’s via Blackboard

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator van het vak is mw. dr. Y.M. Dijkxhoorn. In de periode dat het vak gegeven wordt heeft zij spreekuur aansluitend op het college.