Prospectus

nl en

Leren en cognitie

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Een groot deel van het dagelijks leven van kinderen speelt zich af op school. In de 8 jaar die kinderen op de basisschool doorbrengen ondergaan ze een enorme verandering. Niet alleen worden ze fysiek groter, ook hun cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden maken een enorme ontwikkeling door. Een goed begrip van deze veranderingen is voor pedagogen belangrijk om het gedrag van kinderen in de schoolcontext te kunnen begrijpen.

In deze cursus behandelen we leeftijdgerelateerde veranderingen in het leren, denken en de motivatie van kinderen aan de hand van verschillende theorieën over de (cognitieve) ontwikkeling. Bovendien worden deze wetenschappelijke inzichten toegepast op de ontwikkeling van de vaardigheden van kinderen in specifieke schoolvakken, en zal er aandacht zijn voor de implicaties voor de onderwijspraktijk. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: hoe werkt het geheugen?, wat is leren eigenlijk? Hoe leren kinderen lezen, schrijven, rekenen en probleemoplossen? en welke rol spelen verschillen tussen kinderen in leerstrategieën, motivatie, intelligentie en achtergrondkennis hierbij?

Leerdoelen

Deze cursus heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met de theoretische achtergrond van leren en de cognitieve ontwikkeling, en hen in staat te stellen deze kennis toe te passen op vraagstukken in de schoolcontext.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.

 1. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.
  3.5 Correct mondeling rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 2. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en wekelijkse werkgroepen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen en een schrijfopdracht.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, onder andere voor cursusmaterialen (naast het tekstboek), en communicatie met docenten en mede-studenten.

Literatuur

 • Byrnes, J. P. (2008). Cognitive development and learning in instructional contexts (international 3rd ed.). Boston, MA: Pearson Education.

 • Overige literatuur in de vorm van artikelen en materialen voor de werkgroepen (worden tijdens de colleges bekend gemaakt).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Neem voor vragen contact op met dr. D. Jolles of d.d.jolles@fsw.leidenuniv.nl