Prospectus

nl en

De stad Rome en haar archeologie (incl. excursie naar Rome)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Het college is toegankelijk voor BA studenten GLTC, Kunstgeschiedenis en Archeologie met een afgeronde propedeuse.

Beschrijving

Tijdens de voorbereidende colleges in blok 3 wordt een algemene inleiding gegeven op de geschiedenis van de fysieke stad Rome en van belangrijke archeologische projecten. Ook de geschiedenis van de discipline (m.n. antiquarische studies in de vroegmoderne tijd) zullen een rol spelen.

In de laatste week van mei (23-30 mei 2015) vindt een excursie naar Rome plaats. Deze excursie is een vast onderdeel van het college. De excursie wordt als shared teaching samen met Prof. Dr. Caroline van Eck (Kunstgeschiedenis) en Prof. Dr. Natascha Sojc (Archaeologie, Univ. Augsburg) georganiseerd die zelf ook met een groep Duitse archeologiestudenten naar Rome zal komen. Rondleidingen door belangrijke monumenten van Rome, kennismaking met actuele opgravingen en methodische kwesties van modern archaeologisch onderzoek zullen tijdens deze week centraal staan. Daarnaast zal ook de receptie van antieke architectuur in het Rome van de Renaissance en het barok aan de orde komen.

Leerdoelen

 • Kennismaking met archaeologisch onderzoek in Rome;

 • Overzicht over de materialiseert van het antieke Rome;

 • Overzicht over de geschiedenis van de archeologie in Rome;

 • Overzicht over de receptie van antieke kunst en architectuur in vroegmodern Europa;

 • Mondelinge presentatievaardigheden.

Rooster

Zie roosters Colleges voor keuzevakstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Excursie

Studielast

Totaal 140 uur (5 ec):

Voorbereidende colleges:

 • 7 × 2 uur = 14 uur

 • 7 × 2 uur = 14 uur voorbereiding

 • 50 uur voorbereiding van de presentatie in Rome

 • 20 uur schrijven van een essay (lemma) over een Romeins monument

Overige uren: excursie

Toetsing

 • Presentatie in Rome (50 %)

 • Essay/Lemma (50%)

Herkansing
Het cijfer wordt bepaald door de twee deelcijfers te middelen (50/50%). Bij een gemiddelde onvoldoende kan het essay herkanst worden. Het cijfer van de presentatie blijft in ieder geval staan.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor communicatie en voor het verspreiden van onderwijsmateriaal.

Literatuur

De literatuur wordt tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis. Let op: de aanmeldingsdeadline voor dit vak is eerder dan andere vakken i.v.m. de organisatie van de excursie. Studenten GLTC, Kunstgeschiedenis en Archeologie krijgen hier per mail bericht over.

Contact

Dr. C. Pieper.

Opmerkingen

De deelname aan de excursie is voor dit vak verplicht. Het zal echter waarschijnlijk moeilijk zijn om subsidies van de Faculteit Geesteswetenschappen voor de excursie te krijgen. De deelnemers moeten er daarom rekening mee houden dat de zij reiskosten zelf moeten opbrengen.