Prospectus

nl en

Werkcollege Latijn: Ovidius en het Augusteïsche Rome – de Fasti en de Tristia

Course
2014-2015

Toegangseisen

Het college is bestemd voor studenten GLTC (jaar 3). De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

Het college wil in het jubileumjaar van de 2000e verjaardag van Augustus’ dood m.n. literaire werken uit de laatste jaren van Augustus’ heerschappij behandelen. Ovidius is daarvoor onze belangrijkste auteur. M.n. in de Fasti, zijn poetische feestkalender van Rome, en de Tristia, gedichten uit zijn ballingschap aan de Zwarte Zee, behandelt hij het Rome van zijn eigen tijd (en dat is het Rome van de late keizer Augustus) uitgebreid.
Na een algemene inleiding op de aetas Augusta, op haar culturele en literaire dynamiek, en m.n. op Ovidius’ rol binnen deze cultuur, zullen wij delen uit de Fasti en gedichten uit de Tristia interpreteren. Wij zullen met name de vraag stellen hoe de teksten zich tot hun culturele omgeving verhouden, maar natuurljk zullen we ze ook met literaire analysemiddelen (intertekstualiteit, retorische analyse etc.) te lijf gaan. Een belangrijke rode draad voor het college zal de vraag zijn of Ovidius met zijn gedichten alternatieven voor de Augusteïsche heerschappij wilde laten zien en of deze vraag überhaupt een goede vraag is.

Leerdoelen

Kennis:

 • overzicht van de regeringstijd van Augustus en de Augusteïsche cultuur;

 • overzicht over Ovidius’ werken, m.n. de minder vaak gelezen Fasti en Tristia;

 • culturele benaderingen van literaire teksten.

Vaardigheden:

 • presentatievaardigheden mondeling;

 • schrijfvaardigheden.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA3 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • 28 uur presentie;

 • 42 uur voorbereidingen;

 • 8 uur voorbereiding referaat (max. 20 min.);

 • 42 uur schrijven van een paper (max. 3000 woorden).

Toetsing

 • referaat (30%);

 • paper (50%);

 • uitgebreide respons op een referaat (10%);

 • algemene medewerking (10%).

Herkansing
Het cijfer is het procentuele gemiddelde van de deelcijfers. In het geval van een onvoldoende kan het paper herkanst worden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • het verspreiden van de hand-outs;

 • extra lesmateriaal.

Literatuur

Teksten zullen in een reader of via Blackboard beschikbaar gesteld worden. Een uitvoerige bibliografie wordt tijdens het eerste college uitgedeeld.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Wie tijdens de vakantie alvast iets wil lezen, kan het eerste boek van de Fasti in het Latijn lezen. Daarnaast is het boek van Karl Galinsky, Augustan Culture. An Interpretative Introduction, Princeton 1996, zeer aan te raden voor een eerste oriëntatie (m.n. hoofdstukken 2, 3 en 5). Companions over Ovidius en Augustus van Cambridge UP bieden eveneens een goede eerste indruk.

Contact

Dhr. Dr. C.H. (Christoph) Pieper