Prospectus

nl en

Ridders op reis. Queesten in de Middelnederlandse Artur-epiek

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

In alle middeleeuwse Arturromans trekken ridders erop uit, om wraak te nemen, een geliefde te veroveren, de Graal te zoeken, hun eigen afkomst te vinden of gewoonweg om avonturen te beleven. Waarmee worden onze helden geconfronteerd? Welke tegenstanders moeten ze verslaan? Welke opdrachten moeten ze vervullen? Wat willen ze bewijzen, en voor wie? Wat bepaalt of ze succesvol zijn? Vormt de liefde de bekroning van een queeste of de drijfveer – of een belemmering?
In dit college gaan we uitzoeken waarom de queeste zo belangrijk is in de middeleeuwse romans. We kijken naar verschillen en overeenkomsten in de Nederlandse verhalen over de zoektochten van Perceval, Walewein en andere ridders van koning Artur en vergelijken die met de reizen uit ridderromans die zich in het Oosten afspelen, zoals Seghelijn van Jeruzalem. We gaan na hoe rondzwervingen structuur en boodschap van verhalen bepaald hebben, hoe een queeste de (innerlijke) ontwikkeling van de held kon weerspiegelen of een dilemma kon presenteren en hoe dankzij de ridders op reis een eindeloze stoet van monsters, dwergen, tovenaars, prinsessen in nood, vechtersbazen en andere gedenkwaardige figuren de Nederlandse literatuur is binnengekomen.

Leerdoelen

  • Studenten verdiepen zich in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en verwerven kennis van de productie, receptie en overlevering van teksten en hun artistieke, ideologische, politieke en religieuze context. * Studenten doen ervaring op met en verwerven inzicht in het bestuderen van Middelnederlandse literatuur binnen de (internationale) context van een belangrijk en veel bestudeerd genre en haar benaderingswijzen, met bibliografisch onderzoek en met mondeling en schriftelijk presenteren van materiaal en inzichten uit de historische letterkunde.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (2 uur per week)

Studielast

Total studielast is 140 uur

  • 26 uur college (13 × 2)

  • 26 uur voorbereiding van de colleges.

  • 88 uur zelfstandige literatuurstudie, maken werkstuk en voorbereiden presentatie.

Toetsing

  • Opdrachten tijdens het college, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

  • Presentatie en prepaper (15%)

  • Werkstuk (70%)

Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van en verwijzen naar literatuur, voor een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling. Zie Blackboard

Literatuur

Studenten lezen Middelnederlandse romans die in ieder geval digitaal beschikbaar zijn via de website van DBNL en/of het Huygensinstituut.
Definitieve literatuurlijst staat een maand voor aanvang van de colleges op blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 104b) – 071-5272158.
Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604.
mail: ndd@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als onderdeel van de minor Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd