Prospectus

nl en

Seminar Journalistiek en Nieuwe media

Course
2014-2015

Toegangseisen

De seminars zijn openbaar, maar voor studiepunten is dit vak alleen te volgen als onderdeel van de Minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC).
Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Dit seminar is een verplicht onderdeel van de 10-ec JNM-minor verdiepingsvakken Audiovisuele Journalistiek en Wetenschapsjournalistiek. Ook wie de stage kiest als verdiepingsvak wordt aangeraden de seminars te volgen en het tentamen te doen (en krijgt de 2 ec dan extracurriculair bijgeschreven). Voor hen is het seminar echter niet verplicht.

Beschrijving

Tijdens de seminars spreken professionals en onderzoekers uit de wereld van journalistiek en nieuwe media over hun werk. Bij iedere bijeenkomst hoort ook literatuur die gerelateerd is aan het vakgebied van de spreker. Onder de gasten waren de afgelopen jaren hoofdredacteuren van landelijke kranten, mediajuristen, onderzoeksjournalisten, criminologen en mediaonderzoekers uit binnen- en buitenland.

Studenten kunnen met de seminarreeks 2 ec verdienen. Ze doen in het tweede semester een schriftelijk tentamen over de inhoud van de colleges en de bijhorende literatuur. Er worden jaarlijks ongeveer acht seminars georganiseerd.

Leerdoelen

Na bijwoning van een reeks bijeenkomsten hebben de studenten hun kennis over het journalistieke métier verbreed. De achtergrondliteratuur zorgt ervoor dat ze ook in de diepte wat meer zicht krijgen op de beroepspraktijk en straks met betere argumenten kunnen kiezen voor een stage, een Master en later mogelijk een baan. Ook biedt de achtergrondliteratuur een bloemlezing van onderzoek op het gebied van journalism studies.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

De studielast van dit college bedraagt 56 uur:

  • Bijwonen colleges: 14 uur

  • Bestuderen literatuur: 42 uur

Toetsing

In een schriftelijk tentamen worden aan de hand van open vragen kennis en inzicht getoetst. Het tentamencijfer maakt 20% uit van het eindcijfer voor de verdiepingsvakken Audiovisuele Journalistiek en Wetenschapsjournalistiek.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

De literatuur wordt elk jaar aangepast aan de inhoud van de seminars en bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Mevr. S.J. de Kok, MA, P.N. van Eyckhof 3, room 1.01b.