Prospectus

nl en

Wetenschapsjournalistiek

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de Minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC).
Om te kunnen starten met een PraktijkStudie moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Studenten verdiepen zich in theorie en praktijk van de wetenschapsjournalistiek. Zij leveren bijdragen aan een website over wetenschapsnieuws (www.kijkopkennis.nl) en schrijven een reportage of een achtergrondartikel.
Doelmatig gebruik van internetbronnen speelt bij het merendeel van de opdrachten een voorname rol. Ook gaat de aandacht uit naar onderzoekstechnische valkuilen waarmee wetenschapsjournalisten te maken krijgen.
Daarnaast verdiepen de studenten zich in de wetenschappelijke literatuur over wetenschapsjournalistiek. Ze bestuderen de manier waarop journalisten in hun berichtgeving omgaan met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, hoe media sociale problemen construeren en de rol die wetenschappelijk onderzoek daarin speelt. Speciale aandacht gaat uit naar de manier waarop journalisten omgaan met wetenschappelijke controverses zoals het klimaatdebat.
Studenten reflecteren op de taak van de wetenschapsjournalist en op wetenschapsjournalistieke technieken. Dit wordt getoetst in een tentamen. Eén college wordt verzorgd door een gastdocent. Eindproducten: publicabel artikel, bijdragen aan website.

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • De doelen, mogelijkheden en problemen waarin wetenschapsjournalistiek zich onderscheidt van andere journalistieke vakgebieden

 • De belangrijkste kenmerken van het wetenschapsjournalistieke achtergrondartikel

 • Het proces van opdracht tot publicatie

 • De voornaamste voor wetenschapsjournalisten relevante zoektechnieken en websites

 • Enkele thema’s uit de recente internationale onderzoeksliteratuur op het gebied van wetenschapsjournalistiek

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • Zelfstandig reflecteren over de verdiensten van wetenschapsjournalistieke producties

 • Het schrijven van wetenschapsjournalistieke berichten, interviews en artikelen

 • Het aanbieden van een tekst voor publicatie

 • Het benutten van de voornaamste voor wetenschapsjournalisten relevante zoektechnieken en websites

 • Het toepassen van bevindingen uit onderzoeksliteratuur op de (eigen) praktijk.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de “website”: http://hum.leiden.edu/media-studies/timetables-media-studies/timetables-media-studies.html

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 280 uur.

 • Contacturen: 52 uur

 • Literatuur: 50 uur

 • Artikel: 50 uur

 • Redactie Kijk op Kennis: 40 uur

 • Kleinere opdrachten: 20 uur

 • Tentamen: 10 uur

 • Bijwonen seminars 14 uur

 • Bestuderen literatuur seminar: 42 uur

Toetsing

Cijfer op basis van achtergrondartikel (30%), bijdrage aan www.kijkopkennis.nl (25%), tentamen (25%). Deze drie onderdelen moeten alle worden afgesloten met een voldoende. Bij dit verdiepingsvak behoort het Seminar Journalistiek en Nieuwe Media, dat wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (20%).

 1. Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

De literatuur is online beschikbaar.

 • Burger, P. (2009). ‘Gepopulariseerde wetenschap: Het verhaal van een taal.’ In: P. Burger & J. de Jong, Handboek Stijl, 2e ed. (pp. 273-295). Groningen: Noordhoff.

 • Hargreaves, I., Lewis, J., & Speers, T. [z.j.]. Toward a better map. Science, the public and the media. Swindon: Economic and Social Research Council.

 • Maeseele, P. (2010). On Neo-luddites led by Ayatollahs: The Frame Matrix of the GM Food Debate in Northern Belgium. Environmental Communication 4, 277-300.

 • Stocking, S. H. (1999). How journalists deal with scientific uncertainty. In S.M. Friedman, S. Dunwoody & C.L. Rogers (red.), Communicating uncertainty. Media coverage of new and controversial science (pp. 23-41). Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum.

 • Tuchman, G. (1972). Objectivity as strategic ritual. An Examination of Newsmen’s Notions of Objectivity. American Journal of Sociology 77, 660-679.

 • Vasterman, P., Scholten, O. & Ruigrok, N. (2008). A Model for Evaluating Risk Reporting: The Case of UMTS and Fine Particles. European Journal of Communication 23, 319-441.

 • Weaver, D. A., Lively, E., & Bimber, B. (2009). Searching for a Frame: News Media Tell the Story of Technological Progress, Risk, and Regulation. Science Communication 31, 39-166.

 • Wester, F., Pleijter, A. & Hijmans, E. (2002). Onderzoek in de krant: een analyse van de berichtgeving in kranten over wetenschappelijk onderzoek. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 30, 55-76.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Mevr. S.J. de Kok, MA, P.N. van Eyckhof 3, room 1.01b.

Opmerkingen

Aanwezigheidsplicht

Voor dit college, dat voor een belangrijk deel bestaat uit het aanleren van vaardigheden, geldt een aanwezigheidsplicht. Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten zij de werkgroep volgend jaar overdoen.

Inschrijving

De plaatsen voor dit vak zijn beperkt. Studenten van de Minor Journalistiek en Nieuwe Media kunnen hun voorkeur voor dit verdiepingsvak kenbaar maken. In de loop van het eerste semester ontvang je hierover een mail van de studiecoördinator JNM. Bij overtekening krijgen studenten in volgorde van inschrijving een plaats op de wachtlijst.