Prospectus

nl en

Classical Texts: Quine, From a Logical Point of View

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars bachelorstudenten Wijsbegeerte, die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

De Harvard filosoof W. V. O. Quine (1908-2000) is de meest invloedrijke filosoof van de tweede helft van de twintigste eeuw. Het was niet voor niets dat hij de eerste laureaat werd van de Rolf Schock Prize voor Logic and Philosophy in 1993. Zijn hoofdwerk Word and Object is soms zeer moeilijk maar de gepointeerde essays in de bundel From a Logical Point of View vormen een toegankelijk ingang naar zijn denken en zijn zeer belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van de wijsbegeerte. Met name de artikelen “On What There Is” en “Two Dogmas of Empiricism” zijn grensverleggend geweest, evenals zijn gedachten omtrent referentie en modaliteit.

Het is een literair genoegen om Quine te lezen. Zinj stijl is uitzonderlijk elegant, misschien zelfs te elegant voor sommigen, en staat op licht gespannen voet met de zeer sobere inhoud van Quines gedachtegoed.

Leerdoelen

Doel van de cursus is de kennismaking met een centrale wijsgerige tekst, het leren formuleren van filosofische vragen naar aanleiding van de bestudeerde teksten; en
het leren schrijven van een beknopt filosofisch essay.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • essays uit Quines From a Logical Point of View

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • een aantal wijsgerige vragen te formuleren naar aanleiding van de bestudeerde teksten;

  • een beknopt wijsgerig essay te schrijven.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), tweede jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (5 EC): 140 uur
Volgen van colleges (14 × 2 uur): 28 uur
Voorbereiding van colleges; uitwerking van opdrachten: 80 uur
Formuleren van onderwerp/vraag voor eindwerkstuk en zoeken literatuur: 12 uur
Schrijven van eindwerkstuk: 20 uur

Toetsing

  • Wekelijkse opdrachten: formulering van vragen n.a.v. de bestudeerde teksten

  • Studieopdrachten tijdens de cursus

  • Eindpaper

Voldoende participatie aan de cursus en de wekelijkse opdrachten vormen een verplichte toegangseis voor het schrijven van het eindpaper.

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden, bestaande uit het eindpaper. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheid, heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doorgeven van mededelingen en (toets)opdrachten.

Literatuur

  • W.V.O. Quine, From a Logical Point of View, revised ed. 1961 (of latere editie).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. B.G. Sundholm

Opmerkingen