Prospectus

nl en

Logic I

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de formele logica. De student leert op formele wijze redeneringen te beoordelen op hun geldigheid en vertalingen te maken naar de formele taal. Hierbij staan de propositie- en predikatenlogica centraal.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • elementaire argumentatietechnieken van de propositielogica;

  • het verschil tussen klassieke logica en intuïtionistische logica.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • elementaire argumentatietechnieken van de propositielogica toe te passen;

  • vertalingen te maken maken van de natuurlijke taal naar de propositie- en predikaatlogica.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Let op:

Het college op vrijdag 5 september vervalt vanwege de inauguraties bij de studentenverenigingen vanaf 13:00 uur. De collegereeks gaat dus van start op vrijdag 12 september.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Volgen van colleges: 14 × 3 = 42 uur
Voorbereiding colleges: 13 × 4 = 52 uur
Voorbereiden tentamens: 2 × 20 uur = 40 uur
Maken tentamens: 2 × 3 uur = 6 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tussententamen (20%)

  • Schriftelijk eindtentamen (80%)

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Studenten dienen zich zelf op de Blackboardmodule in te schrijven. Hier is alle nadere informatie terug te vinden

Literatuur

  • Wim de Jong, Argumentatie en formele structuur. Amsterdam: Boom, 2005 (of 2010).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.S. van der Schaar: m.v.d.schaar@phil.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Deze cursus wordt voortgezet in het tweede semester (Logica II).