Prospectus

nl en

Reading List Latin

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3) en kan gevolgd worden nadat het vak SRL Latijn (vanaf september 2014 Latijnse literatuurgeschiedenis en pensum) (BA2) is afgerond.
Studenten kiezen ofwel het pensum Grieks ofwel het pensum Latijn.

Beschrijving

Het pensum Latijn bevat de volgende onderdelen:

 • Literatuurtheorie: Horatius, Ars poetica;

 • Roman: Petronius, Satyricon 26.7-79 (= Cena Trimalchionis); óf Satire: Juvenalis, Satiren boek 1: 1, 2, 3;

 • Historiografie: Tacitus, Annales 4.

Leerdoelen

De student moet in staat zijn met behulp van de gangbare hulpmiddelen genoemde teksten zelfstandig te lezen en te interpreteren.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Dit college heeft geen reguliere bijeenkomsten.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • voorbereiding lectuur: 140 uur.

Toetsing

 • de toets bevat vertalingen van de gelezen stof en vragen over taal, stijl, inhoud en context. Hierbij weegt beheersing van de tekst het zwaarst. In geval van een onvoldoende voor de vertaling is het gehele tentamen onvoldoende. Het cijfer voor de vertaling telt dubbel in vergelijking met het cijfer voor de vragen;

 • er zijn geen tussentoetsen. Het tentamen is alleen schriftelijk en in zijn geheel af te leggen.

Het pensum kan in beide semesters worden afgelegd. Per semester zijn er twee toetsmomenten (NB. het pensum Latijn heeft geen herkansingen).
Voor data zie tentamenroosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Herkansing
De herkansing bestaat net als de hoofdtoets uit de gehele stof.

Blackboard

Bij dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuurtheorie Horatius

 • Horace. Epistles Book II and Ars Poetica, ed. by Niall Rudd, Cambridge 1989.

Roman: Petronius óf Satire: Juvenalis

 • Petronii Arbitrii Cena Trimalchionis, ed. by Martin Smith, Oxford 1975;

 • Juvenal: Satires: Book 1, ed. by Susanna Morton Braund, Cambridge 1996.

Historiografie: Tacitus:

 • Tacitus: Annals Book IV, ed. by R.H. Martin and A.J. Woodman, Cambridge 1994;

 • Cornelius: Tacitus: Annalen, er. und mit einer Einl. versehen von Erich Koestermann, Heidelberg 1963.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Beide talen – Grieks en Latijn – moeten in je BA3 programma vertegenwoordigd zijn met ten minste 5 ects. Houd hier dus rekening mee bij de keuze voor het BA3 pensum en de bachelorwerkcolleges en het bachelorwerkstuk. Wanneer je bij één van de talen een werkcollege volgt, bijvoorbeeld bij Latijn, en het onderwerp van je bachelorwerkstuk tevens over Latijn gaat, dien je het pensum Grieks te lezen (en vice versa). Indien bij beide talen een werkcollege gevolgd wordt mag je kiezen of je het pensum bij Grieks of Latijn leest.

Contact

Dhr. Dr. C.H. (Christoph) Pieper