Prospectus

nl en

Oude Geschiedenis Methodenblok

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Het OG Methodenblok wordt gegeven in combinatie met het hoorcollege Geloof aan de Goden (semester 1, blok 1 en 2). Samen vormen deze twee colleges een blok van 5 ects.

Beschrijving

Inleiding in historisch onderzoek en verslaglegging, voortbouwend op de propedeusecolleges, aan de hand van een thema uit de Oude Geschiedenis.

Leerdoelen

De student leert een oud-historisch onderzoek op te zetten en uit te voeren op basis van antieke bronnen en moderne literatuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur.

Toetsing

  • studenten GLTC sluiten het methoden-gedeelte af met een mondeling referaat en een paper (72% van het eindresultaat);

  • daarnaast sluiten ze het hoorcollege-gedeelte van dit blok af met een schriftelijk tentamen over de collegestof ‘Geloof aan de Goden’ zonder aanvullende literatuur (28% van eindresultaat).

Het eindresultaat voor het gehele blok is het gewogen gemiddelde van beide cijfers. De student moet voor beide delen (maw het methoden-gedeelte en het hoorcollege-gedeelte) een voldoende halen. Indien het werkstuk voor het methoden-gedeelte onvoldoende bevonden is kan de student het herkansen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Apparaat Oude Geschiedenis (via website of Blackboard).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Dr. L.M.G.F.E (Liesbeth) Claes