Prospectus

nl en

Latin: lyric/elegy

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de Romeinse lyriek en elegie vanuit haar literaire, politieke en sociale inbedding. Hoe definiëren de Romeinse dichters zichzelf en hun dichtkunst? Hoe wordt in hun gedichten gereflecteerd op de verhouding tussen poëzie en politiek? Deze vragen zullen worden beantwoord aan de hand van een selectie gedichten van de genoemde dichters en twee specifieke thema’s (zie het overzicht).

Per week volgen studenten één hoorcollege en één werkcollege. Ter voorbereiding van ieder hoorcollege bestuderen studenten een selectie Latijnse gedichten en secundaire literatuur. In de werkcolleges vertalen we een selectie van de Latijnse teksten en analyseren we de teksten aan de hand van de thema’s die in het hoorcollege zijn behandeld. Voor het werkcollege wordt de groep gesplitst (studenten worden door de opleiding in twee groepen verdeeld).

Week 1 Inleiding I: Catullus I
Week 2 Inleiding II: Catullus II
Week 3 Inleiding III: Horatius I
Week 4 Inleiding IV: Horatius II
Week 5 Inleiding V: Propertius
Week 6 Inleiding VI: Tibullus
Week 7 Themacollege I: Ovidius
Week 8 Themacollege II: Ovidius

Leerdoelen

Kennis / Contextualisering:

 • kennismaking met de kenmerkende eigenschappen van het genre van de Romeinse lyriek en elegie in de politieke en culturele context.

Vaardigheden:

 • vergroting van de leesvaardigheid Latijn en oefening in het zelfstandig lezen met behulp van een commentaar.

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur.

Toetsing

 • tussentoets vertaling van een gelezen stuk Latijnse poëzie (20%);

 • schriftelijke eindtoets over gelezen stof, de op college behandelde achtergrondinformatie (korte essayvragen) en vertaling van een gelezen en een ongelezen stuk Latijnse poëzie (80%).

Herkansing
Studenten die één van de toetsen niet hebben behaald worden bij de herkansing over alle stof getoetst.

Blackboard

Via Blackboard worden online-tests beschikbaar gesteld.

Literatuur

Primaire literatuur (aanbevolen tekstedities)
Deze edities hoeven studenten niet zelf aan te schaffen. Het te lezen pensum wordt ook via Blackboard geplaatst.

 • Mynors, R. ed., Catulli Veronensis Carmina (Oxford 1958);

 • Shackleton Bailey, D.R. ed., Q. Horati Flacci Opera (Stuttgart 1985);

 • Fedeli, P. ed., Sexti Properti Elegiarum Libri IV (Stuttgart/ Leipzig 1984);

 • Luck, G. ed., Albii Tibulli Aliorumque Carmina (Stuttgart 1988);

 • Ramírez de Verger, A. ed., P. Ovidii Nasonis Carmina amatoria: Amores, Medicamina faciei femineae, Ars amatoria, Remedia amoris, ed. altera (München/Leipzig 2006);

 • Hall, J.B. ed., P. Ovidi Nasonis Tristia (Stuttgart/Leipzig 1995).

Secundaire literatuur (als algemene oriëntatie op het onderwerp):
Deze teksten hoeven studenten niet zelf aan te schaffen. Een selectie uit de secundaire literatuur over lyriek en elegie zal tijdens het blok beschikbaar worden gesteld op Blackboard.

 • Gold, B., A Companion to Roman Love Elegy (= Blackwell Introductions to the Classical World (Chichester/Malden, MA 2012);

 • Gaisser, J.H., Catullus (= Blackwell Introductions to the Classical World) (Chichester/Malden, MA 2009);

 • Davis, G., A Companion to Horace (= Blackwell Introductions to the Classical World (Chichester/Malden, MA 2010);

 • White, P., Promised Verse. Poets in the Society of Augustan Rome (Cambridge/London, 1993).

Aanmelden

Via uSis.
Keuzevakstudenten: graag contact opnemen met de studieadviseur GLTC i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Prof. dr. A.B. (Antje) Wessels