Prospectus

nl en

Mentoraat GLTC

Course
2014-2015

Toegangseisen

De mentoraatbijeenkomsten zijn onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

In het eerste jaar wordt voor de eerstejaarsstudenten een aantal mentoraatbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de studiecoördinator en docentmentor in samenwerking met de studentmentoren in op academische vaardigheden en verschillende aspecten van het studeren:

 • studievaardigheden, timemanagement;

 • woordenboekgebruik en het voorbereiden (lezen) van Grieks- en Latijnstalige teksten voor college;

 • lezen en skimmen van academische publicaties;

 • academisch schrijven;

 • bibliotheekvaardigheden;

 • kennismaking met het Rijksmuseum van Oudheden;

 • kennismaking met de Bijzondere Collecties;

 • kennismaking met onderzoeksprojecten bij GLTC;

 • wat is een universiteit?;

 • geschiedenis van het vak;

 • maatschappelijke positie van de humaniora.

Leerdoelen

Studenten zullen basiskennis en –inzicht verwerven op het gebied van:

 • de geschiedenis van het vakgebied;

 • de verschillende onderzoeksvelden binnen het vakgebied.

Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

 • het efficiënt en effectief studeren;

 • het vinden van de hoofdlijnen en de hoofd ideeën van academische lezingen en publicaties;

 • het vinden van relevante literatuur, het beoordelen ervan w.b. kwaliteit en betrouwbaarheid;

 • het toepassen van de formele richtlijnen voor academisch schrijven, het gebruiken van wetenschappelijk Nederlands;

 • het reflecteren op de maatschappelijke positie van het vakgebied.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie rooster Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges, werkgroepen en kleine excursies (RMO, Bijzondere Collecties).

Studielast

Niet van toepassing (0 ec).

Toetsing

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Dr. T.A. (Tazuko) van Berkel