Prospectus

nl en

Latin: Language Acquisition 1a (A-group)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 1 B/C.

Beschrijving

In deze cursus wordt een begin gemaakt met de taalverwerving Latijn. Het doel van de cursus is om studenten tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Latijnse teksten met de nodige hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) mogelijk maakt.
De exacte inhoud van het college wordt vastgesteld als bekend is hoeveel studenten met welk niveau aan deze cursus deelnemen, maar de verwachting is dat per week (gemiddeld) 5-6 hoofdstukken van het voorgeschreven boek (Tirocinium Latinum) zullen worden bestudeerd.

Leerdoelen

  • Taalvaardigheid: verwerving elementaire kennis op gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire, syntaxis, en van een elementaire vertaalvaardigheid;

  • Studenten met een beperkte kennis van het Latijn (geen kennis tot maximaal 4 jaar onderwijs) tot een niveau brengen waar zij een Latijnse tekst met hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) kunnen lezen.

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur.

Toetsing

  • schriftelijke tussentoets (30%);

  • schriftelijk tentamen (70%).

Vereisten voor minimale aanwezigheid en voorbereiding worden tijdens de eerste bijeenkomst bekend gemaakt. Indien het geheel onvoldoende is, vervalt het resultaat van de tussentoets. In dat geval is het resultaat van de herkansing het cijfer voor het college.
Herkansing
In de herkansing wordt de gehele stof getoetst; het cijfer van de herkansing is in dat geval het eindcijfer.

Blackboard

Blackboard wordt ingezet voor basisinformatie.

Literatuur

  • Tirocinium Latinum (ed. N.H C. van Loenen e.a.), 19e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

  • Kleine Latijnse Grammatica (ed. G.F. Diercks e.a.), 9e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.
    Daarnaast wordt geadviseerd:

  • H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 5e editie, Amsterdam UP, 2009.

Aanmelden

Via uSis.
Keuzevakstudenten: graag contact opnemen met de studieadviseur.

Opmerkingen

Voor niet-GLTC studenten biedt de opleiding het keuzevak Latijn voor niet-classici (voorkennis van het Latijn niet vereist).

Contact

Mw. Prof. dr. A.B. (Antje) Wessels