Prospectus

nl en

IP Advertsing Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk Recht

Beschrijving

Het reclamerecht is een functioneel rechtsgebied dat zich bij uitstek leent voor een keuzevak om verschillende aspecten van het recht op een functioneel samenhangende manier uit te diepen.
Hoofdgebieden vormen het recht van de intellectuele eigendom, de regelgeving over vergelijkende en misleidende reclame en de oneerlijke mededinging. Het reclamerecht bevindt zich op het snijvlak van consumentenbescherming en bescherming tegen misleidend en parasitair gedrag door concurrenten. Europese (maximum!)harmonisatie speelt een belangrijke rol, maar ook zelfregulering (reclame code commissie) die laagdrempelig is en de reguliere rechtspraak ontlast.
Het reclamerecht kent veel aansprekende onderwerpen die studenten op een praktische manier vertrouwd kunnen maken met vage normen, verschillende soorten rechtsgangen en die hen kunnen enthousiasmeren voor nadere bestudering van het recht van de intellectuele eigendom en de oneerlijke mededinging.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn bescherming van reclame (door auteursrecht en merkenrecht). Bescherming van het portretrecht, zowel vanuit commercieel als uit privacy oogpunt. Zelfregulering (Reclame Code Commissie, Slagzinnenregister).

Leerdoelen

Doel van het vak

Studenten krijgen een degelijke kennis van de kwesties die spelen op het functionele gebied van het reclamerecht. Met welke onderdelen van het recht krijgt men bij reclame te maken? Hoe worden die rechten toegepast? Wat zijn de meest voorkomende problemen en onzekerheden?

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Zelfstandig oplossen van casusposities op het gebied van het reclamerecht.

 • De (grond)rechten kunnen benoemen die in kwestie op het gebied een rol spelen en tegen elkaar worden afgewogen.

 • Bekend zijn met de verschillende procedures die bestaan op het gebied van het reclamerecht

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. mr. D.J.G. Visser en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: van te voren doornemen van de op Blackboard opgegeven literatuur, maken van opdrachten.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Excursies

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Prof. mr. D.J.G. Visser en gastdocenten

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (50% eindcijfer)

 • Paper (50% eindcijfer)

 • Eventuele voldoende deelcijfers verliezen hun geldigheid aan het einde van het studiejaar als het vak dan nog niet is behaald.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, elfde druk, Deventer: Kluwer 2014, hoofdstukken I, VI, VIII en XI.

 • Nederlandse Reclame Code (https://www.reclamecode.nl/nrc/)

 • Aanvullende literatuur bekend te maken op BlackBoard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. D.J.G. Visser

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C 2.22

 • Bereikbaarheid: bij voorkeur afspraak via e-mail

 • Telefoon: +31 (71) 527 7888

 • E-mail: d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235

 • E-mail: intellectueleeigendom@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO