Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Wetenschap en Samenleving

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel van het college is studenten inzicht te geven in:
-verschillende opvattingen over de aard van wetenschap en techniek en hun maatschappelijke rol,
-de wetenschappelijke/technische methode,
-het verschil tussen feitelijke en normatieve oordelen en het rechtvaardigen van die oordelen,
-de rol van feitelijke en normatieve oordelen in wetenschap en techniek.
Verder is het doel het aanleren van analytische en conceptuele vaardigheden, in het bijzonder op het terrein van de logica en argumentatieleer, om teksten (beweringen) over wetenschap en techniek en hun maatschappelijke rol kritisch te analyseren.

Onderwerpen:
• Wetenschap, Techniek en Samenleving
1. Wat is wetenschap en techniek en hoe verhouden deze twee zich tot elkaar?
2. Wetenschap als vorm van kennis; het standaardbeeld van wetenschappelijke kennis; demarcatie tussen wetenschap en pseudowetenschap
3. Wetenschappelijke waarden en wetenschappelijke integriteit

 • Wetenschappelijke kennis: methodologie

  1. Logica en argumentatieleer
  2. Verschil feitelijke en normatieve oordelen en hun onderbouwing
 • Wetenschap en normativiteit

  1. De wetenschappelijke methode: empirische cyclus; rol van deductie, inductie en abductie (heuristiek); confirmatie en falsificatie; hypothetisch karakter van kennis
  2. Wetenschap als normatieve activiteit; de rol van oordelen en conventies binnen wetenschap en techniek
  3. Normatieve aspecten van wetenschap/techniek als maatschappelijke praktijk

Onderwerpen van het college
A: Wetenschap, Techniek en Samenleving
1. Wat is wetenschap en techniek en hoe verhouden deze twee zich tot elkaar?
2. Wetenschap als vorm van kennis; het standaardbeeld van wetenschappelijke kennis; demarcatie tussen wetenschap en pseudowetenschap
3. Wetenschappelijke waarden en wetenschappelijke integriteit

B: Wetenschappelijke kennis: methodologie
4. Logica en argumentatieleer
5. Verschil feitelijke en normatieve oordelen en hun onderbouwing

C: Wetenschap en normativiteit
6. De wetenschappelijke methode: empirische cyclus; rol van deductie, inductie en abductie (heuristiek); confirmatie en falsificatie; hypothetisch karakter van kennis
7. Wetenschap als normatieve activiteit; de rol van oordelen en conventies binnen wetenschap en techniek
8. Normatieve aspecten van wetenschap/techniek als maatschappelijke praktijk

Onderwijsvorm

Hoor-en werkcollege

Literatuur

Syllabus

Rooster

Rooster

Tentamen

Afsluitend tentamen

Voorkennis

Meer info

Docenten: Prof.dr.ir.P.A.Kroes , Dr.M.P.M Franssen
Contactgegevens docent: Prof.dr.ir. P.A.Kroes(Peter)>
Dr.M..M. Franssen(Maarten)>