Prospectus

nl en

Buitenlandverblijf Midden-Oostenstudies

Course
2014-2015

In het 2e semester van het 2e jaar gaan de studenten van de specialisatie Arabisch naar Caïro of Rabat voor een programma van 30 EC.

Buitenlandsemester