Prospectus

nl en

Bachelor Thesis: Tax Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

U mag slechts deelnemen aan het vak Bachelor scriptie Fiscaal recht indien u:

 • tenminste 120 ECTS aan vakken van het bachelor curriculum Fiscaal recht heeft behaald (inclusief het propedeusediploma),

 • waarbij in ieder geval de vakken Directe Belastingen I en Theorie van het Belastingrecht met goed gevolg moeten zijn afgelegd,

 • en waarbij (bij specifieke) scriptieonderwerpen een bepaald vak als bijzondere ingangseis kan gelden.

Beschrijving

Korte omschrijving van het vak
U doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een fiscaal-juridisch onderwerp. U moet er blijk van geven in staat te zijn om op basis van onderzoek in wet, literatuur en jurisprudentie e.d. op een analytische en kritische wijze verslag te doen van dat onderzoek en van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een rechtsgebied. U moet er daarnaast blijk van geven zelfstandig een overzichtelijke scriptie te kunnen schrijven in correct Nederlands dan wel Engels.
Getalenteerde en gemotiveerde studenten zullen worden gevraagd deel te nemen aan de Fiscale Talentenklas; deze studenten schrijven hun eindwerkstuk in de vorm van een kleine scriptie (zie de vakbeschrijving van dat vak).

Leerdoelen

Het doel van de bachelorscriptie is het aanleren van vaardigheden, zoals onderzoek, structureren, argumenteren en het leren schrijven van een artikel. Meer specifiek dient de student in staat te zijn om

 • een duidelijke, werkbare en goed gemotiveerde vraagstelling en een passend beoordelingskader op te stellen;

 • de vraagstelling op zinvolle en samenhangende wijze uit te werken;

 • een zelfstandige en adequate inventarisatie te maken van relevante argumenten en gezichtspunten;

 • relevante literatuur en jurisprudentie te verwerken op een wijze die recht doet aan de inhoud;

 • een leesbaar stuk zonder taalfouten te schrijven;

 • zelfstandig een scriptie te schrijven.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 1

Werkgroepen

 • Aantal: 4

Andere onderwijsvorm(en)

 • Begeleiding via persoonlijke en groepsgewijze feedback door een docent.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Essay

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijving via uSis is niet nodig; er zal via Blackboard een openingscollege worden aangekondigd. Tijdens het openingscollege kunnen studenten zich aanmelden voor dit vak.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. H. Vording

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Spreekuur: na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071-5277840

 • E-mail: h.vording@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.