Prospectus

nl en

Thuisblijfprogramma: schrijfvaardigheid Russisch 2B

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Dit onderdeel is een uitbreiding van Taalvaardigheid 2A: schrijfvaardigheid. Het maakt deel uit van het thuisblijfprogramma in semester 2 van het tweede jaar.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt. Studenten die meer dan 2 colleges zonder dringende reden afwezig zijn, krijgen een verzwaarde toetsing.
Afwezigheid moet, onder vermelding van de reden, per e-mail aan de docent en aan mevrouw T. Bouma (studiecoördinator) gemeld worden.

Leerdoelen

Zie beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het tweedejaarsvak (1e semester) Taalvaardigheid 2A: schrijfvaardigheid.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege (1 uur per week)

Toetsing

Diverse opdrachten en schriftelijk tentamen. Herkansing mogelijk op afspraak met de docent.

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

  • A.H. van den Baar, Groot Nederlands – Russisch Woordenboek, Amsterdam 2000.
    Ozjegov. Slovarj roesskogo jazyka.

  • W.Honselaar, Groot Russisch-Nederlands Woordenboek , Pegasus, Amsterdam, ISBN 90 6143 274

  • Aanvullend materiaal

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docente Mw. L.Anissimova