Prospectus

nl en

Thuisblijfprogramma: mondelinge taalvaardigheid Russisch 2B

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Op het college wordt geoefend in het voeren van spontane en voorbereide gesprekken. Er wordt o.a. aandacht besteed aan actualiteiten met behulp van kranten, tijdschriften en radio-, televisie- en videomateriaal. Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid verder ontwikkeld.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Leerdoelen

De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die eerder zijn verworven.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Diverse opdrachten en mondeling tentamen. Herkansing mogelijk op afspraak met de docent.

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

  • Terence Wade, Using Russian Vocabulary, 2009, Cambridge University Press.

  • A.H. van den Baar, Groot Nederlands – Russisch Woordenboek, Amsterdam 2000.
    Ozjegov. Slovarj roesskogo jazyka.

  • W. Honselaar, Groot Russisch – Nederlands Woordenboek Pegasus, Amsterdam, ISBN 90 6143 274

  • R. Robin ea., Golosa, Book 2: A Basic Course in Russian (4th Edition), ISBN 978-0136127376

  • R. Robin ea., Golosa, Book 2: Student Activities Manual for Golosa , ISBN 978-0135134948

  • L.S. Moerawjowa, De werkwoorden van beweging in de Russische taal. (dit boek hoeft niet aangeschaft te worden)

Aanmelden

Via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docente: Mw. L. Anissimova