Prospectus

nl en

Taalverwerving Russisch 2

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college bestaat uit 2 onderdelen:

  • Schrijfvaardigheid (TVS2) en

  • Mondelinge taalvaardigheid (TVM2)

In de colleges mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend in het voeren van spontane en voorbereide gesprekken, er wordt o.a. aandacht besteed aan actualiteiten m.b.v. kranten, tijdschriften en radio en tv materiaal.

Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid verder ontwikkeld.

Bij het schrijven van verschillende opstellen wordt het vocabulair uitgebreid evenals de kennis van vaste zinswendingen.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur
Colleges: 52 uur (2×2 uur per week)
Toets en tentamen: 8 uur
Voorbereiding colleges en tentamen: 80 uur

Toetsing

Diverse opdrachten en twee toetsen aan het einde van het eerste semester in week 51 (één toets schrijfvaardigheid en één toets mondelinge taalvaardigheid 50 ). Aan het einde van het tweede semester na terugkeer uit Sint Petersburg een tentamen, schriftelijk en mondeling (50).
Eerste deel kan gecompenseerd worden.
Herkansing van onvoldoende onderdelen.

Blackboard

Ja, wordt gebruikt

Literatuur

  • Terence Wade, Using Russian Vocabulary, 2009, Cambridge University Press.

  • A.H. van den Baar, Groot Nederlands – Russisch Woordenboek, Amsterdam 2000.
    Ozjegov. Slovarj roesskogo jazyka.

  • W. Honselaar, Groot Russisch – Nederlands Woordenboek Pegasus, Amsterdam, ISBN 90 6143 274

  • R. Robin ea., Golosa, Book 2: A Basic Course in Russian (4th Edition), ISBN 978-0136127376

  • R. Robin ea., Golosa, Book 2: Student Activities Manual for Golosa , ISBN 978-0135134948

  • L.S. Moerawjowa, De werkwoorden van beweging in de Russische taal. (dit boek hoeft niet aangeschaft te worden)

Aanmelden

Via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docente: Mw. L. Anissimova