Prospectus

nl en

Sint-Petersburg (spreek-, schrijf- en leesvaardigheid 2B)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit onderdeel kan op twee manieren worden behaald. 1. Vast studieverblijf in Sint-Petersburg dat met succes is afgerond. Na terugkomst wordt het tentamen taalvaardigheid 2 (5 EC) afgelegd.
Het verblijf in Sint-Petersburg omvat een taalverwervingscursus van drie maanden aan het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg. De cursus bestaat uit ca. 20 uur per week onderwijs in uitspraak, mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, grammatica en literatuur.
Vanaf het begin van het studiejaar zal men regelmatig op de hoogte worden gehouden van het Ruslandverblijf.
2. Studenten kunnen een met redenen omkleed verzoek bij de examencommissie indienen om niet naar Sint-Petersburg te gaan. Indien de examencommissie dit verzoek ontvankelijk verklaart, moet het gehele thuisblijfprogramma worden gevolgd. Dit bestaat uit: 1. 5642 ITVTM – mondelinge taalvaardigheid (5 EC) 2. 5642 ITVTL – leesvaardigheid (5 EC) 3. 5642 ITVTS – schrijfvaardigheid (5 EC)

Leerdoelen

Het Ruslandverblijf is in eerste instantie bedoeld om in hoog tempo de Russische taal beter onder de knie te krijgen. Tegelijkertijd maakt men in vroeg stadium van de studie uitgebreid kennis met de cultuur.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Hoor- / Werkcollege.

Toetsing

Diverse toetsvormen.
Geen herkansing mogelijk. Het volgend jaar moeten de studenten het thuisblijfprogramma volgen.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden kan via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator, mw. drs. T. Bouma