Prospectus

nl en

Kunstgeschiedenis in Sint-Petersburg

Course
2014-2015

Dit vak vervangt het Kerncurriculum vak Inleiding World Art Studies voor de 2e jaars studenten die naar Sint-Petersburg gaan. Het is dus ook een Kerncurriculum vak.
De colleges worden gegeven in het Russisch Museum in Sint-Petersburg.
Om het cijfer te kunnen verwerken, moeten studenten zich voor het tentamen inschrijven via uSis. Het tentamen wordt in St.Petersburg afgelegd, maar de uSisdatum is 28-5-2015.
Studenten die dit onderdeel niet halen, moeten het volgende studiejaar het Kerncurriculum vak Inleiding World Arts Studies volgen.