Prospectus

nl en

Russische Taalvaardigheid 2: leesvaardigheid

Course
2014-2015

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het doel van dit college is het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. De voor het college te lezen teksten zullen voor ongeveer de helft bestaan uit krantenartikelen en voor de helft uit andere types teksten. Veel aandacht zal uitgaan naar technieken waarmee men zelf leesvaardigheid kan aanleren.

Leerdoelen

Zie beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het eerstejaarsvak Russische leesvaardigheid 1.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totaal 140 uur
Colleges: 26 uur
Toetsen en tentamens: 6 uur
Voorbereiding op colleges en tentamens: 118 uur

Toetsing

De toetsing bestaat uit drie onderdelen.
(1) Een schriftelijke toetst over ca. 40% van de syllabus in de collegevrije week halverwege het eerste semester. Dit onderdeel wordt beoordeeld met “voldoende” of “onvoldoende”;
(2) een mondeling tentamen over de rest van de syllabus aan het einde van het eerste semester. Dit onderdeel wordt beoordeeld met een cijfer.
In juni volgt dan onderdeel (3), een mondeling tentamen over 300 pagina’s Russische literatuur naar keuze.
Het eindcijfer is het gemiddelde van de resultaten voor de toets/tentamen over de syllabus en het tentamen over 300 pagina’s literatuur.
Alle onderdelen moeten met een “voldoende’ of tenminste een 5,5 zijn afgesloten. Niet gehaalde onderdelen kunnen bij de eerstvolgende gelegenheid worden herkanst. Er is een laatste (algemene) herkansing in augustus.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van blackboard.

Literatuur

Syllabus (op blackboard)

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent Dr. O.F.Boele