Prospectus

nl en

Seminar Geschiedenis: Geschiedenis van de Sovjet-Unie

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

De Sovjet-Unie heeft lange tijd gegolden als het archetype van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van menselijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo volledig en was de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit niet langs gewelddadige weg, noch door toedoen van druk van buitenaf, maar als gevolg van een interne dynamiek. Hoe is deze ontwikkeling te verklaren?

De opbouw van de Sovjet-Unie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang zullen in het werkcollege onderzocht worden vanuit de vraag: hoe verhield zich het revolutionaire regime tot de Russische samenleving? Daarbij zal speciale aandacht besteed worden aan vier thema’s: de ontwikkeling van de communistische partij en ideologie, de modernisering van de sovjetsamenleving, de relaties tussen de Russische en niet-Russische nationaliteiten binnen het sovjetsysteem, en de internationale betrekkingen van deze socialistische superstaat met de kapitalistische buitenwereld.

Leerdoelen

Het verkrijgen van: 1. Gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjet-Unie aan de hand van een overzichtswerk over de Russische geschiedenis in de twintigste eeuw
2. Inzicht in de belangrijkste geschiedkundige problemen van de sovjetgeschiedenis aan de hand van aanvullende essays en documenten
3. Vaardigheid in het verrichten van een beperkte literatuurstudie over een zelfgekozen deelonderwerp uit deze geschiedenis
4. Het mondeling en schriftelijk daarover kunnen rapporteren in de werkgroep, en het zelfstandig schrijven van een wetenschappelijk werkstuk

Rooster

Dit college wordt ook aangeboden in de opleiding Geschiedenis als BA-Werkcollege. Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:
uren die aan het volgen van college worden besteed (28 uur);
bestuderen van de verplichte literatuur (118 uur);
het maken van opdrachten (12 uur);
het schrijven van een werkstuk (120 uur).
tentamen (2 uur)

Toetsing

  • Twee schriftelijke toetsen van elk vijf essayvragen aan het eind van blok 1 en 2.

  • Referaat, mondelinge presentatie plus hand-out.

  • Werkstuk van maximaal 5000 woorden.

  • Resultaten van toetsen en werkstuk worden gemiddeld.

De presentatie en de twee toetsen tellen voor 50% en het werkstuk telt voor 50%, met als aanvullende eis dat beide onderdelen voldoende moeten zijn. Voor beide onderdelen worden ook herkansingen aangeboden

Blackboard

Ondersteuning via Blackboard.

Literatuur

  • Ronald G. Suny, The structure of Soviet history. Essays and documents (New York en Oxford 2003) ISBN 0-19-513704-3.

  • David R. Marples, Russia in the Twentieth Century. The Quest for Stability (Longman; Harlow 2011) ISBN 978-1-40822-7.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent, via e-mail. Dr. J.H.C. Kern

Opmerkingen

-