Prospectus

nl en

Inleiding Russische politiek en economie

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Rusland, het grootste land in de wereld, heeft een rijke geschiedenis, een gevarieerde bevolking, complexe maatschappelijke verhoudingen, en een omstreden politieke orde. Dit college biedt een brede inleiding tot de Russische politiek en economie. Naast een bespreking van de recente politieke geschiedenis, de huidige politieke verhoudingen, en de economische uitdagingen van het land, wordt onder andere ook ingegaan op geografie en topografie, etnische verscheidenheid, en maatschappelijke kwesties.

Leerdoelen

Het primaire doel van het college is studenten een ‘helicopter view’ te geven van de belangrijkste politieke, economische, en maatschappelijke kwesties in hedendaags Rusland. In een reeks colleges in het tweede en derde jaar van de opleiding zal vervolgens dieper worden ingegaan op de binnenlandse en buitenlandse politiek van Rusland en op zijn economie. De student leert in dit college ook zelfstandig bronnen te vinden, in de media en in de wetenschappelijke literatuur, over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de politiek en economie van Rusland.

Rooster

Voor data, tijden en zalen: controleer altijd het rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC)
Colleges: 26 uur
Tentamen: 2 uur
Voorbereiding colleges, tentamen en papers: 112 uur.

Toetsing

Twee schriftelijke opdrachten, die gecompenseerd kunnen worden met het tentamen (ieder 25%); tentamen (50%) over de collegestof.
Herkansing schriftelijk tentamen over de collegestof.

Literatuur

Artikelen die ter beschikking worden gesteld op blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma