Prospectus

nl en

Inleiding Slavische Taalkunde

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Deze cursus is gericht op het verwerven van een basiskennis van de Slavische, met name de Russische taalkunde. Het gaat over inzichten uit de synchrone taalkunde (zoals de fonologie en de woordenschat) en de historische taalkunde (de Indo-Europese achtergrond; de historische ontwikkeling van het Russisch). Ook wordt een overzicht gegeven van de andere Slavische talen en hun overeenkomsten en contrasten met het Russisch.

Leerdoelen

Het verwerven van een basiskennis van de Slavische, met name de Russische taalkunde. In de bachelorfase wordt het vakgebied verder uitgediept in de cursussen Taalkunde 2 (Russische taal en maatschappij) en Taalkunde 3 (moderne taalkunde). De masterfase biedt drie gespecialiseerde cursussen op het terrein van de Slavische taalkunde.

Rooster

Voor data, tijden en zalen: controleer altijd het rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC)
Colleges: 26 uur
Tentamen: 2 uur
Literatuur en voorbereiding colleges, tentamen: 112 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen op basis van powerpoint presentaties en opgegeven literatuur.
Hertentamen over dezelfde stof.

Blackboard

ja

Literatuur

Zie Blackboard

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Bij de docent of bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma

Opmerkingen